plan zag mW związku ze sporządzeniem projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski w dniach od 25 listopada 2021 r. do 30 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski został wyłożony do publicznego wglądu projekt dla obszaru w granicach administracyjnych Miasta Radzyń Podlaski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ponadto w dniu 30 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741, z późn. zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2022 r..
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski w formie papierowej lub elektronicznej (adres e-mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.