starosta i burmistrz mNa ostatnią w tym roku sesję Rady Miasta, która odbyła się 29 grudnia, przybył Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski ze swym zastępcą Michałem Zającem. Głównym celem było podziękowanie samorządowi Miasta Radzyń Podlaski za owocną współpracę i złożenie życzeń świąteczno-noworocznych. - Życzę sobie i Państwu, by nic się nie zmieniło w relacjach między Miastem a Powiatem – powiedział Starosta.

- Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Panem Burmistrzem i całym samorządem Miasta Radzyń Podlaski. Za tę współpracę w realizacji wspólnego dobra mieszkańców Miasta i Powiatu chciałbym podziękować – mówił Szczepan Niebrzegowski. Starosta wymienił główne dziedziny, których ta współpraca dotyczy. Wspomniał o wkładzie Miasta w zakup ambulansu dla radzyńskiego szpitala i samochodu bojowego dla Powiatowej Straży Pożarnej, o współpracy w działalności kulturalnej i sportowej, zapowiedział wspólne wsparcie dla LKS „Orlęta”.

Bardzo ważną dziedziną współpracy jest poprawa stanu dróg. Przez miasto przebiega szereg dróg powiatowych – we wspólnym interesie Miasta i Powiatu jest polepszenie ich stanu. Starosta wymienił wyremontowaną w 2020 roku ulicę Gwardii - ważną dla mieszkańców powiatu, którzy korzystają co tydzień z targowiska miejskiego. Dziękował za zgłoszenie do Nowego Ładu wniosków na ulice, które są ulicami powiatowymi (Warszawska, Wyszyńskiego). - Nie będziecie sami przy realizacji – zapewnił. - Tam, gdzie będzie wykonywany chodnik, nawierzchnia jezdni, ścieżka rowerowa, będziemy partycypowali zgodnie z zasadą 50/50. Wspólnych przedsięwzięć i planów jest bardzo wiele. Wierzę, że stolica powiatu po inwestycjach związanych z kluczowymi drogami Warszawską i Wyszyńskiego będzie wyglądała jeszcze piękniej.

- W ciągu minionych trzech lat obecnej kadencji nie było żadnej poważnej sprawy, która by nas poróżniła. W tym wszystkim najważniejsze jest, by samorządy się nawzajem słuchały, rozumiały i szanowały – podkreślił Starosta i dziękował także za wspieranie Powiatu na zewnątrz. - To jest odczuwalne - zaznaczył.  Wśród życzeń, jakie składał było i to „by nic się nie zmieniło we współpracy Miasta i Powiatu”.
W imieniu Miasta podziękowania za współpracę złożył Staroście Radzyńskiemu Przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski. - Cieszę się, że kilka inwestycji mogliśmy wspólnie wykonać, niektóre są w tracie realizacji, co świadczy o złożoności zadań – mówił Przewodniczący. Wymienił tu ulicę Zabielską, na której przebudowę mieszkańcy długo czekali. Zachęcił do porozmawiania o ul. Armii Krajowej, przy której leży Zakład Ubezpieczeń Społecznych, służący mieszkańcom powiatu. Wskazał, że przejawem współpracy jest choćby to, że sesje Rady Powiatu odbywają się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.