211213 13grudnia 20Mszą św. w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego oraz złożeniem wieńców pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki upamiętniono w Radzyniu Podlaskim 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Eucharystię sprawowali: proboszcz parafii Świętej Trójcy ks. kan. Krzysztof Pawelec oraz proboszcz parafii św. Anny ks. kan. Henryk Och.

 - Pragniemy modlitewną wdzięcznością otoczyć tych, co doświadczyli cierpień w stanie wojennym czy nawet oddali życie za wolność Ojczyzny, a także zachęcić, byśmy właściwie korzystali z wolności, oraz wznosili modlitwy za Ojczyznę współczesną, by w życiu społecznym i narodowym były obecne wartości chrześcijańskie - mówił ks. kan. Krzysztof Pawelec. Wspominając bohaterów stanu wojennego zwrócił uwagę na rolę, jaką pełnił w tym trudnym czasie Kościół. - Kapłani byli ze strajkującymi, internowanymi, wspierając ich w sposób duchowy i materialny. Dziś wielu o tym zapomniało - mówił proboszcz parafii Świętej Trójcy.

W uroczystości uczestniczyli: wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, członkowie NSZZ "Solidarność" Oddział Radzyń Podlaski z przewodniczącym Jerzym Bednarczykiem oraz przedstawiciele radzyńskich samorządów: powiatu ze starostą Szczepanem Niebrzegowskim i przewodniczący Rady Powiatu Robertem Mazurkiem, miasta z Jerzym Rębkiem i przewodniczącym Rady Miasta Adamem Adamskim oraz Gminy Radzyń Podlaski z wójtem Wiesławem Mazurkiem i przewodniczącą Rady Gminy Barbarą Palicą, oraz Ireneusz Demianiuk - Gminy Komarówka i Tomasz Jurkiewicz - wójt Gminy Wohyń. 

Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popieluszki przez wicewojewodę Roberta Gmitruczuka oraz delegacje „Solidarności” i samorządów.

fot. Michał Maliszewski

211213-13grudnia-01
211213-13grudnia-02
211213-13grudnia-03
211213-13grudnia-04
211213-13grudnia-05
211213-13grudnia-06
211213-13grudnia-07
211213-13grudnia-08
211213-13grudnia-09
211213-13grudnia-10
211213-13grudnia-11
211213-13grudnia-12
211213-13grudnia-13
211213-13grudnia-14
211213-13grudnia-15
211213-13grudnia-16
211213-13grudnia-17
211213-13grudnia-18
211213-13grudnia-19
211213-13grudnia-20
211213-13grudnia-21
211213-13grudnia-22
211213-13grudnia-23
211213-13grudnia-24
211213-13grudnia-25
211213-13grudnia-26
211213-13grudnia-27
211213-13grudnia-28
211213-13grudnia-29
211213-13grudnia-30
211213-13grudnia-31
211213-13grudnia-32
211213-13grudnia-33
211213-13grudnia-34
211213-13grudnia-35
211213-13grudnia-36
211213-13grudnia-37
211213-13grudnia-38
211213-13grudnia-39
211213-13grudnia-40
211213-13grudnia-41
211213-13grudnia-42
211213-13grudnia-43
211213-13grudnia-44
211213-13grudnia-45