dsc 0167

Uroczysta inauguracja projektu „Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora” odbyła się w Urzędzie Miasta 25 listopada. W spotkaniu uczestniczył dr hab. Marek Pilch - przedstawiciel Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego w Krakowie oraz Stowarzyszenia MANKO, redaktor pisma „Głos Seniora”.

Podczas spotkania podpisana została umowa o bezpłatnym wdrożeniu w Radzyniu Ogólnopolskiej Karty Seniora, Miasto otrzymało certyfikat „Gmina Przyjazna Seniorom” oraz Partner Kampanii "Solidarni z Seniorami - Razem Damy Radę" , wręczone zostały pierwsze certyfikaty przedsiębiorcom, którzy zadeklarowali udział w projekcie, a także pierwsze Ogólnopolskie Karty Seniora.

Uczestników spotkania powitał burmistrz Jerzy Rębek. Włodarz Radzynia podkreślił, że to wyjątkowe spotkanie jest okazją do rozmowy o ważnych, codziennych problemach środowiska seniorskiego, o uczestnictwie seniorów w życiu społecznym i gospodarczym oraz o pożytkach płynących z Karty Seniora.
Stronę samorządową reprezentowali obok burmistrza: wiceburmistrz Sławomir Lipski, sekretarz Robert Targoński, przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski, przewodniczący Rady Powiatu i dyrektor ROK Robert Mazurek, radna Bożena Lecyk.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń senioralnych:
Teresa Szczepaniuk – założycielka i długoletnia kierownik Zespołu Wokalnego „Radzyńskie Wrzosy” oraz Stowarzyszenia „Radzyńskie Wrzosy”, Stanisława Popławska prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Kormoran”, Maria Ligęza - kierownik Chóru „Radzyniacy”, Halina Mazur prezes Stowarzyszenia Klub Seniora „Radzyńskie Wrzosy”, Bożena Karwowska kierownik Zespołu Wokalnego „Przyjazne Nuty”, Halina Staszczuk z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Dariusz Gałan rektor Radzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Tadeusz Pietras prezes Radzyńskiego Towarzystwa Regionalnego, Stanisław Wachnik – opiekun Miejskiego Klubu Seniora, Andrzej Szczęch - kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; zaproszenie zostało skierowane także do Marka Daniluka z Polskiego Związku Niewidomych oraz do radzyńskiego Oddziału Caritas, którym kieruje Krzysztof Gajdzicki. Spotkanie uświetnił występ kierowanego przez Roberta Kwasowca Zespołu Wokalnego Miejskiego Klubu Seniora.
Uczestnikami spotkania byli również przedsiębiorcy, którzy przystąpili do projektu, właściciele: Księgarni EDUCO (plac Wolności) - Lucyna Kulik i sklepu Męski Styl z ul. Dąbrowskiego Anna Mościcka

Sekretarz Miasta Robert Targoński przedstawił działania Miasta Radzyń Podlaski związane z wdrożeniem Ogólnopolskiej Karty Seniora. W dniu 12 lipca 2021 r. w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski gościł ambasador projektu dr hab. Marek Pilch, przedstawiciel Stowarzyszenia MANKO w Krakowie, który na spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Miasta wiceburmistrzem Sławomirem Lipskim oraz sekretarzem Robertem Targońskim przedstawił zasady i korzyści oraz warunki finansowe wiążące się z wdrożeniem w Radzyniu Podlaskim Ogólnopolskiej Karty Seniora. Wkrótce pojawiła się szansa nieodpłatnego wdrożenia OKS, ponieważ Stowarzyszenie MANKO i Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego ogłosiły konkurs „Gmina Przyjazna Seniorom”, w którym nagrodą było bezpłatne wdrożenie Karty dla wytypowanych 10 gmin z całej Polski. Miasto za pośrednictwem działającego przy Urzędzie Miasta Miejskiego Klubu Seniora, którego opiekunem jest Stanisław Wachnik, przystąpiło do konkursu poprzez złożenie 22 października 2021 r. formularza zgłoszeniowego, wskazując szereg działań służących wsparciu środowiska seniorskiego w naszym mieście. - Trzeciego listopada otrzymaliśmy radosną informację, że plan działania otrzymał pozytywną ocenę jurorów i Miasto zostało laureatem konkursu i otrzyma bezpłatne wdrożenie projektu Gmina Przyjazna Seniorom-Ogólnopolska Karta Seniora wraz z prenumeratą „Głosu Seniora” i udziałem w kampaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie MANKO – mówił Robert Targoński.

Po tej informacji głos zabrał dr hab. Marek Pilch, który zaprezentował projekt „Gmina Przyjazna Seniorom-Ogólnopolska Karta Seniora”. - Jest to program wsparcia seniorów przez przedsiębiorstwa i samorządy – mówił. W ciągu 20 lat Stowarzyszenie MANKO przeprowadziło wiele kampanii społecznych, wydaje pismo „Głos Seniora” i Ogólnopolską Kartę Seniora, organizuje Międzynarodowe Senioralia. Obecnie tworzony jest Pilotażowy program Europejskiej Karty Seniora. Dp programu Gmina Przyjazna Seniorom-Ogólnopolska Karta Seniora należy obecnie 180 gmin partnerskich, OKS ma 400 tys. seniorów, jest honorowana w 2600 punktach w Polsce. Marek Pilch zachęcał seniorów, by polecali dobre, sprawdzone firmy, informowali je o możliwości przystąpienia do programu Ogólnopolska Karta Seniora. Wskazywał również, że warunkiem dobrostanu seniorów jest aktywność społeczna, intelektualna i fizyczna.

Po wystąpieniu dr. Marka Pilcha nastąpiło podpisanie porozumienia w sprawie wdrożenia projektu. Na dokumencie, wcześniej podpisanym przez Prezesa Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego Łukasza Salwarowskiego, podpis złożył burmistrz Radzynia Jerzy Rębek. Marek Pilch wręczył burmistrzowi Jerzemu Rębkowi dwa certyfikaty: „Gmina Przyjazna Seniorom” oraz Partner Kampanii "Solidarni z Seniorami - Razem Damy Radę".

Przewodniczący Rady Powiatu i dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury Robert Mazurek podkreślił, że spotkanie, w którym uczestniczy, potwierdza, iż Miasto i Powiat są przyjazne seniorom. - Miasto zabezpiecza bazę lokalową, co szczególnie uwidoczniło się podczas remontu pałacu, wspiera finansowo poszczególne grupy seniorskie, dofinansowuje koncerty, wycieczki, przeglądy muzyczne – mówił Robert Mazurek. Jako dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury przypomniał, że ROK wspiera inicjatywy seniorów, 90% imprez w ROK ma bezpłatny wstęp, seniorzy są angażowani do różnych przedsięwzięć kulturalnych. Na koniec zadeklarował, że posiadacze Ogólnopolskiej Kart Seniora będą mieli 50-procentową zniżkę cen biletów na imprezy odpłatne. - Będzie mi niezmiernie miło należeć do grona obiektów honorujących OKS – powiedział Robert Mazurek, który zwrócił się do radzyńskich przedsiębiorców o dołączenie do programu: - Pomóżmy seniorom – apelował.
Głos zabrała również radna Bożena Lecyk, która przypomniała, że temat OKS poruszyła na sesji Rady Miasta 29 października.
W odpowiedzi burmistrz Jerzy Rębek przypomniał, że Miasto tematem zajmowało się od lipca br, a już tydzień przed sesją - 22 października wspólnie z Miejskim Klubem Seniora, kierowanym przez Stanisława Wachnika przystąpiło do konkursu, w którym znalazło się w gronie laureatów - dziesiątce samorządów, które otrzymały bezpłatny udział w projekcie. - Powodzenie tego przedsięwzięcia będzie zależało od zaangażowania przedsiębiorców – podkreślił włodarz Radzynia.
Księgarnia EDUCO oraz sklep odzieżowy Męski Styl, a także dzisiaj Radzyński Ośrodek Kultury – złożyły konkretną deklarację – oczekujemy na kolejne zgłoszenia przedsiębiorców, będziemy do nich wychodzili z deklaracjami współpracy.
Rektor Radzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Dariusz Gałan podziękował Burmistrzowi, że „postawił kropkę nad i” nad inicjatywą. Zachęcił seniorów, by aktywnie włączyli się w projekt i zapraszali przedsiębiorców do zgłaszania się do programu. - Jeśli my do nich przyjdziemy, to przyjdą też inni. W Radzyniu na 15 tys. mieszkańców jest prawie 6 tys. osób powyżej 60. roku życia, a w organizacjach pozarządowych, które mają tu przedstawicieli jest zrzeszonych kilkaset osób. Jest więc kogo aktywizować – mówił rektor RUTW.

Kolejnym punktem spotkania było powołanie Ambasadorów Projektu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora. Osobom, które zobowiązały się, przekażą informacje o projekcie przynajmniej jednej osobie dr Marek Pilch i burmistrz Jerzy Rębek wręczyli Pakiety Projektu Zostań Ambasadorem i Współtwórcą OKS i GPS. pakiety promocyjne. Otrzymali je: Elżbieta Wieprow, Alicja Matejek, Lucyna Wysokińska, Lucyna Żmuda, Bożena Zuzak, Elżbieta Hawryluk, Marek Golec i Stanisław Wachnik.
- Od Państwa zależy powodzenie projektu. Jeśli macie godne zaufania punkty usługowe, lekarzy, sklepy – polećcie je seniorom. Jeśli ta firma zechce przystąpić do projektu, nieodpłatnie otrzyma certyfikat i przystąpi do projektu. Seniorzy są wierni – ci co przystąpią, zawsze tam będą przychodzić – mówił Marek Pilch.
Następnie zostały wręczone Ogólnopolskie Karty Seniora. Jako pierwsi otrzymali je przedstawiciele radzyńskich organizacji zrzeszających seniorów: Teresa Szczepaniuk, Stanisława Popławska, Maria Ligęza, Halina Mazur, Bożena Karwowska, Alina Staszczuk.
Pierwsi przedsiębiorcy, którzy zadeklarowali przystąpienie do Projektu, otrzymali z rak Marka Pilcha certyfikaty: Lucyna Kulik (Księgarnia EDUCO), Anna Mościcka (Sklep Męski Styl), Robert Mazurek (ROK).

Dodać należy, że kolejni przedsiębiorcy złożyli listy intencyjne w tej sprawie. Są to Butik Dora przy ul. Rynek, Gabinet Rehabilitacyjny pani Moniki Romanowskiej, kawiarnia Kofi&Ti przy ul. Warszawskiej oraz restauracja Stary Cap przy ul. Warszawskiej.

DSC_0064
DSC_0065
DSC_0066
DSC_0067
DSC_0068
DSC_0070
DSC_0071
DSC_0073
DSC_0074
DSC_0075
DSC_0076
DSC_0077
DSC_0078
DSC_0079
DSC_0080
DSC_0081
DSC_0082
DSC_0083
DSC_0085
DSC_0086
DSC_0089
DSC_0090
DSC_0091
DSC_0094
DSC_0097
DSC_0099
DSC_0100
DSC_0101
DSC_0104
DSC_0105
DSC_0109
DSC_0110
DSC_0111
DSC_0117
DSC_0118
DSC_0119
DSC_0124
DSC_0125
DSC_0126
DSC_0129
DSC_0130
DSC_0133
DSC_0135
DSC_0137
DSC_0138
DSC_0141
DSC_0142
DSC_0144
DSC_0145
DSC_0148
DSC_0150
DSC_0151
DSC_0152
DSC_0153
DSC_0156
DSC_0157
DSC_0161
DSC_0162
DSC_0166
DSC_0167