rynrkmPrace związane z rewitalizacją ul. Rynek rozpoczęły się 9 lipca. Obecnie zakończone zostały rozbiórki powierzchni placu, trwa układanie infrastruktury podziemnej: kabli elektrycznych, rur kanalizacyjnych. Miejsce prac jest ogrodzone tak, że nie blokuje działalności gospodarczej prowadzonej w budynkach położonych przy Rynku. - Podzieliliśmy realizację prac w taki sposób, by to było jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców – mówi Tomasz Szczepaniuk inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

W związku z dyskusją na temat wycinki drzew, przypominamy: Na realizację projektu Miasto w stosownym czasie uzyskało wszelkie pozwolenia, w tym na wycinkę drzew: od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Uzyskane zostało zezwolenie na budowę w Wydziale Budownictwa. Projekt wraz z wnioskiem o dofinansowanie został przyjęty przez Urząd Marszałkowski. Drzewa, które zostały przeznaczone do wycięcia zostały do tego zakwalifikowane przez projektantów ze względu na ich stan. Na placu pozostały trzy duże lipy, których stan jest dobry. Zostanie nasadzonych 11 nowych drzew, młode krzewy, powstaną estetyczne trawniki.

stopka EU