26 sesjaNa sesji Rady Miasta Radny Mariusz Szczygieł wnioskował o remont chodnika na ul. Wyszyńskiego od ronda Odrzygoździa do mostu na Białce oraz zbudowanie tam ścieżki rowerowej: - W ten sposób zostałby stworzony ciąg ścieżek od ul. Konstytucji do Bulwaru nad Białką.

- Jest to droga powiatowa. Wspólnie z Panem Starostą podjęliśmy starania o pozyskanie środków pomocowych rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Będziemy się starali o środki na modernizację całej ulicy Wyszyńskiego. O zabiegach będę informował na bieżąco – informował burmistrz Jerzy Rębek.

Na sesji radni wskazywali również inne miejsca wymagające interwencji. W związku z ponownym pojawieniem się starych znaków poziomych wokół ronda Solidarności, radny Piotr Skowron złożył wniosek o ich ponowne zamalowanie lub usunięcie, ponieważ wielu kierowców wprowadzają w błąd.
Radny Mariusz Szczygieł wskazał potrzebę budowy chodnika po południowej stronie ulicy Kościuszki od skrzyżowania z ul. Gwardii do Międzyrzeckiej: - Obecnie jest tam mała obwodnica Radzynia, panuje duży ruch. Budowa chodnika zwiększyłaby bezpieczeństwo pieszych.
Radny Piotr Mackiewicz ponowił prośbę o naprawę dziur w nawierzchniach dróg oraz naprawę łącznika między ul. Zbulitowską a kościołem Błogosławionych Męczenników Podlaskich.

Burmistrz Jerzy Rębek zapewnił, że poprawa aktualnego oznaczenia i zamalowania starego w otoczeniu ronda Solidarności nastąpi w bliskim czasie, gdy tylko poprawią się warunki atmosferyczne.
- Zima dała nam w kość, wszystkie pieniądze w budżecie przeznaczone na drogi zostały już skonsumowane na ich zimowe utrzymanie. Jednocześnie nadszarpnięty został stan techniczny dróg. W okresie poświątecznym przystąpimy do wykonywania remontów cząstkowych, nie będziemy obojętni na żaden postulat, ale będę wdzięczny państwu za zgłaszanie miejsc, których nie dostrzegli pracownicy. To trzeba wykonać, potrzebne są przesunięcia w budżecie – mówił burmistrz Jerzy Rębek.