lampy mały

Na marcowej sesji Rady Miasta (31.03) pojawił się temat oświetlenia miasta. Radny Piotr Skowron przedstawił wniosek o doświetlenie ulicy bocznej do Brzostówieckiej przez zawieszenie dodatkowo 2 lamp na słupach, gdzie ich nie ma, a radny Mariusz Szczygieł wnioskował o uzupełnienie brakujących lamp na ul. Kościuszki.

Burmistrz Jerzy Rębek zapowiedział, że nastąpi to po dokończeniu wymiany wszystkich lamp w mieście i oddaniu całości do użytku, co powinno nastąpić pod koniec kwietnia.
Poinformował ponadto, że Miasto ma zamiar skorzystać z rządowego programu wsparcia działań związanych z doświetleniem przejść dla pieszych. Pracownicy Urzędu Miasta wyjechali już w teren i wskazali 36 takich miejsc, które wymagają doświetlenia. Prace kontynuowane będą we współpracy z Komendą Powiatową Policji.

Przypomnijmy, że w Radzyniu trwa proces modernizacji oświetlenia realizowany przez firmę  Pollight z Warszawy. Koszt projektu to 2 mln 819 tys. zł, z czego 2 mln 91 tys. zł pochodzi z dotacji unijnej, reszta pochodzi z pożyczki pozyskanej z NFOŚiGW na sfinansowanie wymiany oświetlenia. Dopiero po ukończeniu prac montażowych, co nastąpi do końca kwietnia, będzie możliwa synchronizacja wszystkich opraw z systemem sterowania oświetleniem i dopiero wówczas będzie widać końcowy efekt,