urzad miastaNa sesji Rady Miasta, która odbyła się 31 marca, radni przyjęli uchwałę o zwolnieniu z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 roku. Ma to związek z pandemią COVID-19 i obostrzeniami, które dotknęły w szczególności branżę gastronomiczną.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski opracował projekt uchwały mającej na celu zminimalizowanie negatywnych następstw pandemii poprzez udzielenie wsparcia lokalnym przedsiębiorcom. Rada Miasta uznała za zasadne podjęcie takich działań.