urzad miastaInformujemy, że od dzisiaj tj. 15 lipca br. kasa urzędu powróciła na swoje dawne miejsce tj. na I piętro (lewa strona korytarza). Przypominamy, że wchodząc do urzędu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.