20Umowę na dofinansowanie kwotą 21, 5 mln zł rewitalizacji zespołu pałacowo - parkowego w Radzyniu Podlaskim oraz centrum miasta podpisali w piątek 26 czerwca w Radzyniu Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Burmistrz Miasta Jerzy Rębek. Premier Jacek Sasin potwierdził, że w obiekcie powstanie Muzeum Kultury Sarmackiej.

Poza tym zostanie zrewitalizowana przylegająca do zespołu ul. Rynek. Inwestycja ma być zrealizowana w ciągu 3 lat. Całość będzie kosztowała ok. 28 mln zł. Miasto dołoży ok. 6 mln zł.
Radzyń stanął przed szansą stania się ważną atrakcją turystyczną regionu.
W spotkaniu wzięli udział Wicepremier Jacek Sasin, Senator Grzegorz Bierecki, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy Szwaj, wicewojewoda Robert Gmitruczuk, Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, wójtowie gmin powiatu radzyńskiego, radni województwa, powiatu, miasta i gmin.

Historyczne wydarzenie dla Radzynia
- To jest wielki dzień dla Radzynia, bo rzecz niemożliwa stała się możliwa - mówił Marszałek Jarosław Stawiarski. - Ponad 21,5 mln za niedługi czas przywędruje na rachunek miasta Radzyń i dzięki nim zostanie zrewitalizowany piękny pałac, który jest perłą architektury, należącą do pierwszej dziesiątki najwspanialszych rezydencji rokokowych w Europie, takich jak francuski Wersal, Sanssouci w Poczdamie, pałac Jana III Sobieskiego w Wilanowie, pałac Branickich w Białymstoku.
Marszałek Województwa Lubelskiego wyraził zadowolenie, że razem z Zarządem Województwa Lubelskiego udało się „przełamać niemożność” - Moi poprzednicy mówili, że się nie da wyremontować tego pałacu. A jednak 21,5 mln zł z RPO i z budżetu państwa znalazło się, by pokryć 95% kosztów kwalifikowanych rewitalizacji z działania 13.3 RPO Województwa Lubelskiego. Pieniądze po podpisaniu umowy należą już do Burmistrza Miasta musi z nich zrobić dobry użytek, by Radzyń Podlaski był na mapie peregrynacji wszystkich Polaków i nie tylko. Bierzmy się do roboty.
- To wielki dzień w historii Radzynia Podlaskiego, ale też dzień, w którym możemy powiedzieć, że dotrzymujemy słowa - mówił Premier Jacek Sasin, który przypomniał podpisanie preumowy, które odbyło się we wrześniu 2019 r. w tym samym miejscu. - Mówiliśmy, że Pałac Potockich - perła baroku, świadek wielkości Rzeczypospolitej - musi odzyskać blask. Dziś to się dzieje. To jest konkret: 21,5 mln zł nie tylko na odzyskanie blasku przez sam pałac, ale i to, co znajduje się wokół niego, a co jest wizytówką waszego miasta. Premier potwierdził również, że w Pałacu Potockich powstanie Muzeum Kultury Sarmackiej. - Obecnie przystępujemy z władzami miasta i województwa, w porozumieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotrem Glińskim do opracowania koncepcji tego muzeum. Odnowienie Pałacu Potockich to tylko wstęp, musi być uczyniony następny krok, który uczyni pałac obiektem atrakcyjnym la turystów z Polski i zagranicy - zapowiedział Jacek Sasin. Premier mówił również o perspektywach rozwoju miasta w oparciu o turystykę: - Stoimy u progu wykorzystania wielkiej szansy stania się centrum turystycznym tej części województwa lubelskiego, Południowego Podlasia. To może być miejsce, gdzie ludzie z całej Polski i z zagranicy zechcą przyjeżdżać i zostawiać tu swoje pieniądze. Turystyka jest bardzo ważną częścią gospodarki wielu krajów, także Polski. Te miejsca, które są atrakcjami turystycznymi, bardzo dobrze na tym zarabiają i jestem przekonany, że Radzyń Podlaski może być miastem, który na turystyce będzie robić dobry interes. Życzę, by się to udało i zapewniam o wsparciu rządu i Pana Prezydenta tych wszystkich działań, które będą służyły lokalnej społeczności.

"Nie byłem osamotniony"
Burmistrz Jerzy Rębek dziękował wszystkim, którzy wspierali inicjatywy, jakie zrodziły się w Radzyniu. - Jeszcze 2 lata temu nie byliśmy pewni jutra, nie wiedzieliśmy, czy otrzymamy jakiekolwiek środki na rewitalizację Pałacu Potockich, ale przyszła dobra zmiana, również w samorządzie województwa lubelskiego - przyszli ludzie o otwartych sercach i umysłach otwartych i kreatywnych. - Dziękował Premierowi Jackowi Sasinowi, Marszałkowi Jarosławowi Stawiarskiemu, Senatorowi Grzegorzowi Biereckiemu, którzy wspierali starania miasta o pozyskanie funduszy na rewitalizację Pałacu Potockich. Wspomniał również wizytę Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w maju 2018 r. - Gdy Jarosław Kaczyński zapoznał się z historią i walorami architektonicznymi zabytku, powiedział: „Uczyńcie wszystko, aby ten obiekt przywrócić społeczeństwu lokalnemu i całemu narodowi”.- Nie byłem osamotniony w staraniach o wsparcie finansowe rewitalizacji pałacu– podsumował włodarz miasta. Dziękował również wszystkim, którzy pracowali nad wnioskami. - Musieliśmy wykonać ogromną pracę, związaną ze stworzeniem dobrego wniosku. Sporządziliśmy dobry wniosek, nasze starania zostały docenione i ukoronowane podpisaniem umowy, która daje nam niepowtarzalną szansę, aby przywrócić do świetności Pałac Potockich oraz centrum miasta i uczynić Radzyń miastem atrakcyjnym dla przybywających do nas.
Obecność samorządowców powiatu radzyńskiego, to znaczy, że czują się współwłaścicielami współgospodarzami i współautorami sukcesu.
Czeka nas 3 lata wytężonej pracy,ale deklaruję, że z moim wspaniałym zespołem ludzi, z którymi współpracuję , na co dzień, wykonam to zdanie.

Radzyńskie wnioski są wyjątkowej jakości
Na zakończenie Burmistrz Jerzy Rębek podziękował za współpracę pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, składając kwiaty na ręce dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Anny Brzyskiej.
Anna Brzyska poinformowała, że wniosek Miasta Radzyń przeszedł 3 etapy oceny. Otrzymał bardzo wysoką ocenę: 91 punktów na 100. - Bardzo rzadko to się zdarza - podkreśliła Anna Brzyska. - Chciałabym pogratulować wspaniałego Burmistrza Miasta. To jest przykład dobrego gospodarza. Tak wysokiej jakości wnioski, jakie są przygotowywane przez Miasto Radzyń Podlaski, są rzadkie, wyjątkowe.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20