fot. pixabayW ramach kampanii edukacyjno - informacyjnej „Lubelskie - wspólnie dla pszczół” Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego podjął się, w kooperacji z partnerami, realizacji kolejnych przedsięwzięć skierowanych do środowiska rolniczego.

Z racji trudnych warunków związanych z pandemią koronawirusa przybrały one formę elektroniczną.

Jednym z tych przedsięwzięć jest wystosowanie apelu do rolników i sadowników z naszego regionu o zachowanie szczególnych środków ostrożności w trakcie prac polowych, zwłaszcza przy stosowaniu środków ochrony roślin. Razem z naszymi partnerami - ponad czterdziestu sygnatariuszami listu intencyjnego w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz pszczół - widzimy potrzebę podkreślenia aspektu bezpieczeństwa w prowadzeniu działalności rolniczej i sadowniczej w obecnych, jakże trudnych warunkach, ale także budowania dobrych relacji między nimi a środowiskiem pszczelarskim.

Podobnej misji służy plakat przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lubelską Izbą Rolniczą oraz oddziałem regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W załączeniu:
1. Apel do rolników i sadowników
2. Plakat

Sebastian Trojak
Członek Zarządu Województwa Lubelskiego