Przekazanie Pałacu Potockich Miastu Radzyń Podlaski - 2 lipca 2015 r.Podpisanie aktu notarialnego i oficjalne przekazanie Pałacu Potockich gminie miejskiej Radzyń Podlaski nastąpi 2 lipca 2015 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W uroczystości uczestniczyć będą władze Miasta z Burmistrzem Jerzym Rębkiem oraz przedstawiciele Skarbu Państwa: Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk i Starosta Radzyński Lucjan Kotwica, ponadto radni Rady Miasta i Powiatu oraz zaproszeni goście.

Pałac Potockich zaliczany jest do wąskiego grona najwspanialszych rezydencji rokokowych w Europie, do którego należą takie obiekty jak pałac Branickich w Białymstoku, królewski Wilanów, drezdeński Zwinger, poczdamski Sanssouci czy Pałac Zimowy w Petersburgu. Najcenniejszym zaś jego elementem są zdobiące obiekt rzeźby Jana Chryzostoma Redlera.

- Przekazanie pałacu miastu to ważne wydarzenie historyczne - nie tylko dla społeczności Radzynia - mówi burmistrz Jerzy Rębek, od lat gorący zwolennik tego, by zabytek był własnością miasta.
- Cieszę się, że udało się uchronić go przed sprzedażą - dodaje. - Pałac Potockich jest wielkim dobrem, bardzo nam potrzebnym. Po przejęciu przez samorząd stanie się - zgodnie z warunkiem postawionym przez Wojewodę Lubelskiego - miejscem realizacji celu publicznego, dołożymy wszelkich starań, by promieniował na region wysoką kulturą, stał się obiektem w Polsce znanym i cenionym, przyciągającym do nas turystów.
Akt przekazania Pałacu Potockich miastu zbiegł się z początkiem renowacji rzeźb Redlera oraz ogólnopolskim konkursem National Geografic "7 nowych cudów Polski", w którym radzyńska "Perła zdecydowanie prowadzi". To świetna promocja miasta i radzyńskiego zabytku w skali kraju.
Burmistrz Jerzy Rębek zapowiada, że w najbliższym czasie po przejęciu Pałacu będą wykonane prace zabezpieczające związane z instalacją odwodniającą. Lato upłynie pod znakiem renowacji rzeźb Redlera znajdujących się na reprezentacyjnej wieży zachodniej pałacu - jest już podpisana umowa z wykonawcą. Po przetargu okazało się, że prace zostaną wykonane za kwotę dwukrotnie niższą od zaplanowanej. Zaoszczędzona kwota zostanie przeznaczona na kolejne prace związane z renowacją obiektu  - na przykład na wymianę kolejnych okien.
Dotychczas Skarb Państwa dokładał do utrzymania radzyńskiej "Perły".
Na pytanie: Czy nie obawia się Pan, że po przejęciu cały ciężar spadnie na miasto?
włodarz Radzynia odpowiada:
- Jeśli zasiedlimy pałac instytucjami nauki i kultury, to uzyskiwany z tego tytułu czynsz pokryje bieżące wydatki związane z utrzymaniem pałacu. Chodzi przede wszystkim o powrót Archiwum Państwowego Oddział w Radzyniu  do pałacu. Dyrektor Archiwum Państwowego Oddział w Lublinie wyraził wolę, by ta ważna dla naszego miasta instytucja ponownie znalazła swą siedzibę w pałacu, który stanowi na pewno godne miejsce dla zbiorów archiwalnych. Ponadto jest zainteresowany większą powierzchnią niż ta, która była zajmowana przez tę instytucję przed wyprowadzką oraz umową na kilkadziesiąt lat. Padły deklaracje, że Archiwum wyremontuje część obiektu, do której chce się przenieść. Ponadto dyrektor Zbigniew Czuryło jest zainteresowany rozwojem państwowej Szkoły Muzycznej, niewykluczone jest powstanie PSM II stopnia. Warto zaznaczyć, że w obu przypadkach czynsz za wynajmowane powierzchnie opłacany byłby przez pewnego płatnika, jakim jest budżet państwa i pokrywałby bieżące utrzymanie obiektu.