03W dniach 24-26 maja 2019 r. odbył się biwak, którego uczestnikami byli harcerze I Szczepu Harcerskiego „Infinity” im. hm. M. Stagrowskiego w Radzyniu Podlaskim. Głównym celem programu biwaku było zdobycie przez jego uczestników odznaki Znam Miejsca Pamięci Powiatu Radzyńskiego w stopniu brązowym.

Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim w roku jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę a jej celem jest upowszechnienie wśród mieszkańców powiatu oraz turystów wiedzy na temat miejsc w powiecie radzyńskim upamiętniających obiekty, ludzi i wydarzenia, szczególnie związanych z walką o odzyskanie i utrzymanie niepodległości.

Pierwszego dnia biwaku odbyła się wycieczka po miejscach pamięci znajdujących w Radzyniu Podlaskim oraz w pobliskich miejscowościach, m.in. Wohyniu, Ostrówkach, Woli Osowińskiej. Przewodnikiem harcerzy w tej wędrówce był pan Tadeusz Pietras - wieloletni nauczyciel historii a z zamiłowania turysta i regionalista. Wiedza i ciekawostki zdobyte podczas wycieczki posłużyły do przygotowania tradycyjnych kronik, jako formy dokumentacji starań o zdobycie odznaki. W dniu 4 czerwca Zespół Weryfikacyjny powołany przez Starostę, po przejrzeniu przedstawionej dokumentacji i sprawdzeniu jej pod względem zgodności z regulaminem, przyznał wszystkim uczestnikom biwaku odznakę Znam Miejsca Pamięci Powiatu Radzyńskiego w stopniu brązowym.

Oprócz zadań związanych ze zdobywaniem odznaki podczas biwaku odbyły się również zajęcia o charakterze typowo harcerskim, profilaktyczna gra terenowa „Nałogi: NIE! Zdrowy styl życia: TAK!” (w ramach zadania „Harcerzem być każdemu wypada” realizowanego we współpracy MKRPA), zajęcia sportowe i techniczne. Na zakończenie został przeprowadzony konkurs z nagrodami „W zakamarkach Lubelszczyzny”, w ramach którego harcerze mogli jeszcze raz sprawdzić zdobytą podczas biwaku wiedzę oraz wykazać się znajomością ciekawych miejsc w województwie lubelskim.

Biwak został przygotowany przez kadrę programową I Szczepu Harcerskiego „Infinity” im. hm. M. Stagrowskiego w Radzyniu Podlaskim a dofinansowany w ramach umowy „Poznaję miejsca pamięci Powiatu Radzyńskiego” z Powiatem Radzyńskim.

01
02
03
04
05
06