elektromobilnoscRada Miasta uchwałą podjętą na sesji 31 stycznia upoważniła burmistrza Jerzego Rębka do wystąpienia o środki na program Strategia rozwoju elektromobilności. Inicjatywa umożliwia uzyskanie do 50 tys. zł bezzwrotnych dotacji na opracowanie projektu.

- Samochód napędzany silnikami elektrycznymi wkrótce będzie powszechny – wyjaśniał burmistrz Jerzy Rębek. - Jest możliwość pozyskania dotacji na opracowanie strategii, która będzie wykorzystana przez Miasto oraz przedsiębiorców i inne osoby prywatne. Chodzi nie tylko samochody, ale inne zastosowania energii elektrycznej.

Uchwała oraz przystąpienie do programu nie rodzi dla Miasta żadnych skutków finansowych.

Ministerstwo Energii opracowało we wrześniu 2016 roku Plan rozwoju elektromobilności w Polsce. Jego cele to m.in. zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz poprawa jakości powietrza. Od października 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie dp NFOŚiGW. Małe i średnie miasta mogą się ubiegać o dotacje do 50 tys. zł, duże - do 100 tys. zł. Dofinansowanie może wynieść do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Na rozwój elektromobilności NFOŚiGW przeznaczy 10 mln zł.

fot. elektromobilnosc.pl