herbMiasto Radzyń Podlaski informuje, że w dalszym ciągu prowadzona jest rekrutacja do projektu „Czas dla Seniorów”. Realizacja projektu wiąże się z utworzeniem Klubu Seniora. Informacje pod nr. tel.: 500-063-108.

W ramach Klubu Seniora przewidziane są: 

• Zajęcia z zakresu kultury fizycznej

– gimnastyka, pilates, fitness, zumba

– nordic walking

– zajęcia z samoobrony

– wyjazdy na basen

• Zajęcia rozwijające zainteresowania

– zajęcia z rękodzieła artystycznego

– zajęcia artystyczne

– zajęcia wokalne

– koła zainteresowań

• Poradnictwo psychologiczne

• Zajęcia prozdrowotne

• Zajęcia edukacyjne (komputerowe, historyczno-edukacyjne)

• Wyjazdy edukacyjne oraz imprezy okolicznościowe

Rekrutacja będzie trwała do momentu uzyskania 30 uczestników. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski -pokój 15 (3 piętro) lub pod numerem telefonu: 500-063-108.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.