min aqua mis2015Informujemy, że nastąpiła zmiana opłat za korzystanie z pływalni miejskiej "Aqua-Miś", która obowiązuje od 7 stycznia 2019 r.

1. Cennik opłat za korzystanie z Pływalni Miejskiej "Aqua-Miś" będącej w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim:

1) bilety jednorazowe, za godzinę zegarową:
a) normalny – 12,00 zł, za każdą kolejną rozpoczętą minutę – 0,20 zł,
b) ulgowy – 7,00 zł, za każda kolejną rozpoczęta minutę 0,10 zł.,
c) ulgowy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych – 3,50 zł,
d) normalny plus sauna – 15 zł, za każdą kolejną rozpoczętą minutę – 0,30 zł.

2) karnety:
a) normalny - 60,00 zł uprawnia do korzystania z usług na kwotę 70,00 zł, ważny 2 miesiące,
b) normalny Plus - 120,00 zł uprawnia do korzystania z usług na kwotę 150,00 zł, ważny 4 miesiące,
c) karnet extra – 350,00 zł uprawnia do korzystania z usług na kwotę 470,00 zł, ważny 12 miesięcy.

2. W przypadku niewykorzystania wszystkich przysługujących z danego karnetu minut istnieje możliwość ich przeniesienia na następny okres pod warunkiem zakupu nowej puli kwotowej w terminie ważności karnetu.

3. Niewykorzystanie karnetu nie jest podstawą do roszczeń zwrotu opłaty lub przedłużenia ważności karnetu.

4. Karnet nie jest formą rezerwacji miejsca na pływalni.

5. Za korzystanie z sauny za pierwsze 10 minut 5,00 zł za każdą następną rozpoczętą minutę 0,30 zł.

6. Za wynajem toru na czas 60 minut – 60,00 zł maksymalnie dla 15 osób.

7. Za zgubienie lub zniszczenie transpondera - 30,00 zł.

8. Kaucja jednorazowa za zakup karnetu – 10,00 zł.

9. Uprawnionymi do korzystania z biletów i karnetów ulgowych są:
1) dzieci oraz młodzież do 18 lat;
2) młodzież ucząca się do 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub
studenckiej;
3) emeryci i renciści za okazaniem dokumentu uprawniającego do zniżki.

10. Uprawnieni do wejścia bez opłat są dzieci w wieku do 3 lat, obowiązkowo w pieluchomajtkach, pod opieką osoby pełnoletniej, która opłaca wstęp zgodnie z cennikiem.

11. Osoby niepełnosprawne – 50% zniżki od aktualnie obowiązującej ceny biletu za okazaniem dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Opiekun osoby posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności – bezpłatnie.

12. Przy stałych rezerwacjach dużych grup powyżej 100 osób przewidziana jest zniżka do 10% (dotyczy klubów i szkółek pływackich).