Komunikaty/Ogłoszenia

01W dniu 3 lutego 2023 r. w parku miejskim miał miejsce akt wandalizmu polegający na spaleniu 2 sztuk urządzeń sanitarnych TOI TOI. Łączne straty wynoszą ok. 15 tys. złotych. Sprawa została zgłoszona na Policję.

Innym aktem wandalizmu jest uszkodzenie drzwi wejściowych do toalety miejskiej przy ul. Dąbrowskiego.

Burmistrz Miasta zwraca się do mieszkańców o pomoc w ustaleniu sprawców, którzy przyczynili się do tych zniszczeń.

wniozek zus 500Od 1 lutego 2023 r. możesz złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

mops radzynKierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu istnieje możliwość złożenia wniosku o wypłatę refundacji podatku vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

ogloszenia radzynZapraszamy do składania propozycji przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych w ramach naboru projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030. Informujemy, że nabór został przedłużony do dnia 28 lutego 2023 r.

30 wrzesnia Radzyń PodlaskiWzorem lat ubiegłych Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej NZOZ MARMED z siedzibą w Świdniku realizujące Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w oparciu o zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia zaprasza na bezpłatne badanie mammograficzne. Badania będą prowadzone 30 stycznia br. na parkingu Urzędu Miasta w godzinach 8:00 – 15:00. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu 24 miesięcy nie miały wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej.

Celem programu jest obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi do poziomu krajów Unii Europejskiej, podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka sutka oraz wprowadzanie na terenie całego kraju ujednoliconych zasad postępowania diagnostycznego.

sprawka lechROZPORZĄDZENIE NR 3 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego oraz włodawskiego.

odsniezanie dachuSezon zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

dzien babci dziadka armii krajowejZ okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka (21 i 22 stycznia) pragniemy złożyć wszystkim Babciom i Dziadkom życzenia długich lat w zdrowiu, pogody ducha, nade wszystko miłości i wdzięczności od najbliższych, szczególnie wnuków.  Wasze, Drodzy Państwo, życiowe doświadczenie, wiedza i umiejętności niech stanowią wsparcie i pomoc, w trudnych czasach niepewności, zagubienia wartości i chaosu. Wasz uśmiech, cierpliwość i wyrozumiałość, czas poświęcony młodym, niech dają im poczucie miłości i bezpieczeństwa.

odśnież8mW związku z trwającym sezonem zimowym 2022/2023 przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2019 r.,poz.2010) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

mLegitymacjamLegitymacja to elektroniczna wersja legitymacji emeryta-rencisty, którą dotychczas ZUS wydawał w formie plastikowej karty.

Jak mogę uzyskać dostęp do mLegitymacji?
Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i masz urządzenie mobilne z dostępem do Internetu (np. smartfon) – zainstaluj bezpłatną aplikację mObywatel. W tej aplikacji znajdziesz elektroniczny dokument: mLegitymację. Dodaj ją do swojego wykazu dokumentów. Aplikację mObywatel pobierzesz ze sklepów Google Play i App Store.

krewm1Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, Oddział Rejonowy PCK w Radzyniu i działający przy nim Klub Honorowych Dawców Krwi, Sanktuarium MBNP, Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek” oraz Radzyński Ośrodek Kultury zachęcają do udziału w terenowych akcjach poboru krwi. W 2023 r. odbędzie się ich aż 14.

lampa led mBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski informuje, że wprowadzono ograniczenia mocy oświetlenia opraw ulicznych na terenie miasta Radzyń Podlaski.

rozporzadzenie wojewodaW dniu 24 grudnia 2022 r. wejdzie w życie rozporządzenie porządkowe nr 19 wojewody lubelskiego Lecha Sprawki z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego. << Pełna treść rozporządzenia >>

urzad miasta

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Nabór wniosków rozpoczyna się od 14.12.2022 r. i potrwa do 10.01.2023 r. Więcej szczegółów w OGŁOSZENIU.

odśnież9m- Nie jesteśmy w stanie odśnieżyć wszystkich dróg w jednym czasie. Odśnieżanie miasta trwa około 4 godzin - tłumaczy prezes PUK Jarosław Ejsmont. Wyjaśnia również, kiedy i w jakiej kolejności odśnieżne są ulice Radzynia: - Kolejność odśnieżania zależy od kategorii dróg.

mops radzynMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim informuje że w dniu 13.12.2022 r. wypłaci III transzę „dodatku węglowego” - realizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.