Komunikaty/Ogłoszenia

ogloszenia radzynUznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki pn. "Aktywny Senior" przez oferenta: Radzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski w zakładce: Ogłoszenia oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

bibliotekaMejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim zaprasza do udziału w 64. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim oraz XIII Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Przebudzeni do życia”. Eliminacje powiatowe odbędą się 4 kwietnia, termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 marca.

herbBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski stosownie do art. 13 w związku z art. 11 ust. l pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

rekrutacjaDyrekcja przedszkoli nr 1, 2 i 3 w Radzyniu Podlaskim informuje, że od 18 lutego do 15 marca br. trwa rekrutacja. Więcej informacji oraz wnioski dostępne bezpośrednio w placówkach w godzinach ich pracy.

b40921cbce71eaf033f6d8593aa75f37 bigRegionalne konsultacje "Niezależność i Rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obowiązków i obaw” odbędą się 19 lutego o godz. 10.00 w Europejskim Centrum Kształcenia I Wychowania w Roskoszy OHP. Dyskusja dotyczyć będzie tematów: wsparcie finansowe - Sercem z KGW, działalność, wydatki i rozliczenie bez wątpliwości. W konsultacjach będa uczestniczyć: Pełnomcnik ds. KGW oraz Przedstawiciele Urzędów Skarbowych. Poniżej szczegóły spotkania oraz list Premiera Mateusza Morawieckiego do Kół Gospodyń Wiejskich.

min aqua mis2015Informujemy, że nastąpiła zmiana opłat za korzystanie z pływalni miejskiej "Aqua-Miś", która obowiązuje od 7 stycznia 2019 r.

podatekInformujemy, że w 2019 r. w odniesieniu do podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych obowiązują następujące uchwały:

urzad miastaUrząd Miasta Radzyń Podlaski przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników bezpośrednio przylegających do ich posesji oraz dbania o to, by nie było nawisów śnieżnych i sopli zwisających z dachów, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia przechodniów. Niedopuszczalne jest wysypywanie sprzątanego śniegu z chodników na jezdnię.Temat  poruszono na spotkaniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 26 listopada.

herbRuszyła rekrutacja chętnych do uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta ul. Warszawska 32 pokój nr 15 na 3. piętrze. Osoba odpowiedzialna i informacje - Piotr Próchniewicz tel. 500 063 108. Klub będzie się mieścił w budynku dawnej szkoły zawodowej przy ul. Armii Krajowej. Zajęcia rozpoczną się w grudniu. Obecnie prowadzony jest tam remont, którego zakończenie przewidywane jest na koniec listopada.

herbBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza konkurs ofert na realizatora "Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewczynek urodzonych w 2008 r. - mieszkanek Miasta Radzyń Podlaski" w 2018 roku.

morawieckiPremier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki odwiedzi Radzyń w sobotę 6. października. Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się na placu Wolności. Początek o godzinie 15.00.

Serdecznie zapraszamy!

ogloszenia radzynUznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury pn. "Światowy Dzień Seniora - spotkanie członków" przez oferenta: Stowarzyszenie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski w zakładce: Ogłoszenia oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

premier morawieckiPremier Mateusz Morawiecki i Wojewoda Lubelski prof. Przemysław Czarnek zaprasza wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego na pierwsze ogólnopolskie święto "Wdzięczni Polskiej Wsi". Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 23 września 2018 roku w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. Początek o godzinie 12.00.

azbestW związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi terminu rozpoczęcia prac usuwania odpadów azbestowych w ramach projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, informuję, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, termin rozpoczęcia prac planowany jest po 17 września 2018 r.

herbBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na okazjonalną rezerwację na okres od 29 października 2018 r. do 2 listopada 2018 r. części nieruchomości położonej przy ul. Sitkowskiego w Radzyniu Podlaskim, pod lokalizację stoisk handlowych.

herbProjekt „Ja też chodzę do przedszkola” jest realizowany przez Miasto Radzyń Podlaski dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.