Komunikaty/Ogłoszenia

500plus 1Złożenie wniosku o 500 plus do końca września gwarantuje otrzymanie wyrównanie od lipca. Od 1 lipca Program Rodzina 500 plus objął wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Trzeba jednak pamiętać, że jedynie złożenie wniosku do końca września gwarantuje otrzymanie świadczenia na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca. Pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019 roku. Rodzice którzy maja przyznane do 30 września świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, obecnie składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do wypłaty 500 plus na wszystkie dzieci.

Spotkanie 1Instytut Bronisława Szlubowskiego 13 września inauguruje cykl spotkań pod patronatem Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski, skierowanych do osób zainteresowanych tematyką historyczną, a także z zakresu spraw społeczno-politycznych, pragnących poszerzyć swe horyzonty, podyskutować, spędzić pożytecznie wieczór. „Spotkania u hrabiego” - bo taka jest nazwa cyklu odbywać się będą w Pałacu Potockich, którego ostatnim właścicielem był hrabia Bronisław Szlubowski - patron Instytutu Bronisława Szlubowskiego.

ogloszenia radzynBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzyń Podlaski na okres 21 dni tj. od dnia 12 sierpnia 2019 r. do dnia 2 września 2019 r. wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na własność w trybie bezprzetargowym na rzecz głównych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem z udzieleniem 90 % bonifikaty, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.

powstanie warszawskieInformuję, że w dniu 01 sierpnia 2019 (czwartek) o godzinie 17.00 przeprowadzony zostanie w mieście trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych mający na celu uczczenie i upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Związku z powyższym proszę mieszkańców, by sygnał, który zostanie nadany w tym dniu (dźwięk ciągły syren trwający 1 minutę) potraktować jako ćwiczebny i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski
/-/ Jerzy Rębek

PUK LOGOW związku z wstrzymaniem przyjęcia odpadów ze styropianu budowlanego w ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o., prośba do mieszkańców o niedostarczanie w/w odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Kocka 25 w Radzyniu Podlaskim do 1 sierpnia 2019 r.

500plus 1Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu 23 lipca wypłaci 637 świadczeń 500+ na pierwsze dziecko (bez kryterium dochodowego). Tyle wniosków wpłynęło do MOPS w dniach od 1 do 19 lipca drogą elektroniczną i zostało zweryfikowanych. Wartość świadczeń wyniosła 318 500 zł. Następna wypłata nastąpi po zweryfikowaniu wniosków, które wpłyną droga elektroniczną w dniach od 22 do 31.07.2019 r.

W związku z prowadzonymi pracami przy wymianie sieci ciepłowniczej w.p. do Sp ZOZ zawiadamiamy że w dniu 18.07.2019r. od godz. 7:00 do Godz 17:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 83 352 71 01.

PUK nowyPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych  informuje odbiorców wody z sieci miejskiej w Radzyniu Podlaskim, że w godzinach nocnych, w dniach: od 15 lipca do 20 sierpnia będzie płukana  sieć wodociągowa. Może się to wiązać z pogorszeniem jakości dostarczanej wody oraz czasowym ograniczeniem dostaw na płukanych odcinkach. Za występujące z tego powodu niedogodności przepraszamy. Poniżej harmonogram płukania sieci.

urzad miastaMiasto Radzyń Podlaski w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Akcja? Aktywizacja!”.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskiej informuje, że w dniu 01. 07. 2019 r. zaistniała awaria sieci ciepłowniczej przy ul. Warszawskiej na wysokości ul. 11 Listopada skutkująca brakiem ciepłej wody w kranach w Spółdzielni Mieszkaniowej DOM, w blokach mieszkalnych pomiędzy ul. Warszawską, a ul. Konstytucji 3 Maja (Osiedle Za Herbową). Przepraszamy mieszkańców za zaistniałą sytuację. Trwają prace nad możliwie szybkim usunięciem awarii.  

500plusJuż ponad 200 wniosków o świadczenie 500 +  i ponad 60 – o świadczenie 300+ wpłynęło drogą elektroniczną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim. Dział świadczeń Rodzinnych MOPS informuje, że wypełniając wniosek drogą elektroniczną w formularzu wniosku należy umieszczać wszystkie uprawnione dzieci do 18 roku życia, a więc także te, na które obecnie przyznawane jest świadczenie.

 

ogloszenia radzynOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie miasta Radzyń Podlaski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020".

ogloszenia radzynUznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury pn. "Integracja Seniorów” przez oferenta: Stowarzyszenie Radzyńskie Wrzosy na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski w zakładce: Ogłoszenia oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

500plusKierownik MOPS W Radzyniu Podlaskim Andrzej Szczęch informuje że w Dzienniku Ustaw z dnia 17 maja pod pozycją 924 opublikowana została ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zakładająca m.in. że świadczenie to przysługiwać będzie na każde dziecko bez względu na dochód, do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wnioski przez internet będzie można składać już od 1 lipca 2019 r., przez rządowy portal Emp@tia, Portal Usług Elektronicznych PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną, czyli strony internetowe banków. W tradycyjnej formie papierowej wnioski będą przyjmowane przez MOPS od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Przetarg ustny nieograniczony na okazjonalne wydzierżawienie na okres 22-26 lipca br. miejsc na stoiska handlowe przy cmentarzu parafialnym (ul. Sitkowskiego) odbędzie się 26 czerwca o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta (ul. Warszawska 32). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300 zł od jednego stoiska.  Treść zarządzenia 

urzad miastaMiasto Radzyń Podlaski w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Akcja? Aktywizacja!” Jeśli  chcesz  zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe i w konsekwencji znaleźć ciekawą pracę – zgłoś się po dokumenty rekrutacyjne do Urzędu Miasta pokój 15 na 3. piętrze.