Jerzy RębekNa adres Urzędu Miasta od połowy lipca do dziś, a więc przez około 3 tygodnie, wpłynęły zapytania od 145 mieszkańców. Niektóre listy zawierają po kilka pytań, niektóre zapytania i uwagi powtarzają się w kilku mailach. Wielość pytań, postulatów jest wielka. Świadczy to o wielości potrzeb, niezałatwionych spraw, ale i o wielkim zaufaniu mieszkańców Radzynia do obecnych władz.

Listy te są czytane i analizowane, choć nie jesteśmy w stanie na bieżąco odpowiadać na wszystkie . Nie wszystkie sprawy są też do załatwienia od ręki. Staramy się reagować na to, co wymaga szybkiej reakcji, załatwiać sprawy możliwe do załatwienia w krótkim czasie, inne spisujemy jako informację mieszkańców o tym, co jest dla nich ważne, rejestrujemy, by to, co możliwe do zrealizowania, znalazło się w planach miasta na przyszłe lata. Na kilkanaście pytań odpowiedzieliśmy na portalu Miasta Radzyń www.radzyn-podl.pl (rubryka: Burmistrz odpowiada), dalsze odpowiedzi będą się tu ukazywały systematycznie.

Jakie są uwagi, spostrzeżenia, pytania, postulaty mieszkańców miasta? Zapytania i postulaty udało się pogrupować następująco:

 1. Uporządkowanie i wzbogacenie zieleni w mieście.

 2. Mieszkania socjalne, budownictwo wielorodzinne.

 3. Strefa gospodarcza.

 4. Sport:

  - rozwój lekkoatletyki - budowa bieżni na stadionie,

  - zadaszenie stadionu i podgrzewanie murawy,

  - budowa krytych kortów tenisowych,

  - siłownia na świeżym powietrzu,

  - wypożyczalnia łyżew,

  - wypożyczalnie rowerów, stojaki na rowery,

  - skatepark,

  - street workout,

  - kompleks wspinaczkowy,

  - boisko do koszykówki i siatkówki,

  - hala sportowa w SP i GP 1,

  - trasa prozdrowotna ( z tablicami ilustrującymi ćwiczenia, badanie tętna itd.),

  - stół do ping-ponga,

  - stanica wędkarska przy zalewie,

  - kąpielisko na zalewie.

  - budowa kolejnych orlików na osiedlach
 1. Ścieżki rowerowe: rozbudowa sieci np. na ul.Targowej i Płudzińskiej, przedłużenie do Ustrzeszy, do Zabiela, na ul. Wisznickiej, oznakowanie ścieżki rowerowej na Lubelskiej, barierki ochronne na ścieżce rowerowej.

 2. Pałac (pytania dotyczące iluminacji pałacu, lochów, rewitalizacji parku, eksponatów z Radzynia w innych muzeach – Kozłówce, Wilanowie)

 3. Kultura

  - muzeum na Warszawskiej – w gmachu dawnego więzienia Gestapo i UB

  - Park Naukowo-Technologiczny,

  - pomnik niedźwiedzia,

  - kino cyfrowe,

  - gablotki informacyjne o zabytkach

 4. Ławki i kosze na śmieci.

 5. Ulice: uporządkowanie na Satuniu, ul. Zielonej, chodnik koło sanktuarium MBNP od Wyszyńskiego do Jagiellończyka, przeznaczenie powierzchni obecnie stawu przy Lidlu na parking, sygnalizacja świetlna Wisznicka-Powstania Styczniowego, chodnik ze ścieżką rowerową ul. Wisznicka, oświetlenie boiska przy ul. Chmielowskiego, bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulic Bohaterów i Konstytucji 3 Maja, wjazdu z terenu pałacu na ul. Parkową.rewitalizacja dawnego dworca PKS przy ul.Rynek

 6. Zagospodarowanie terenów miejskich: poszerzenie granic administracyjnych miasta, zagospodarowanie terenu za przedszkolem na Chmielowskiego, przy ul. Armii Krajowej – przy ZSZ i MBP, ul. 3 Maja możliwość scalenia nieruchomości, rewitalizacja Rynku (po dworcu PKS), ul. Kleeberga (po stronie parkingów Spomleku),

 7. Kontakt z UM, informacja miejska:

  - relacje na żywo z sesji Rady Miasta,

  - czat z burmistrzem,

  - promocje inwestycji na stronie UM,

  - publikacja umów z lat 2010-14 i co miesiąc na bieżąco,

  - System Informacji Miejskiej, Punkt Informacji Turystycznej, Budżet Obywatelski

  - elektroniczny obieg dokumentów i zarządzania informacją

 8. Inne:

  - opieka hospicyjna, Dom Opieki Społecznej dla starszych, Karta Seniora

  - żłobek, Karta Dużej Rodziny; place zabaw Warszawska, Ostrowiecka, Budowlanych, park miejski

  - poczekalnia PKS, wiaty przystankowe (SM Spomlek, ul. Sitkowskiego)

  - schronisko komunalne dla psów, pisi wybieg ok. 0,5 ha,

  - wsparcie policji przez miasto

  - cmentarz na Płudzińskiej, toalety przy cmentarzach.