dzien edukacji narodowejCzcigodni Państwo! Nauczyciele, Wychowawcy , Pedagodzy, Pracownicy Oświaty!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć Państwu wyrazy głębokiego szacunku i wdzięczności za Wasz wyjątkowy trud nad kształtowaniem umysłów i charakterów młodego pokolenia Polaków.

Czynię to w szczególnym roku, gdy świętujemy 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę. Ale także – gdy obchodzimy lokalne jubileusze, ukazujące głęboką łączność naszego miasta z historią Polski. Są to: 550-lecie praw miejskich Radzynia, 200-lecie edukacji publicznej w Radzyniu oraz 100-lecie Szkoły Podstawowej nr 1.

My, mieszkańcy królewskiego miasta Radzynia, mamy szczególny powód do tego, by z dumą obchodzić Dzień Edukacji, ustanowiony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. Filarami reformy oświaty podjętej dla ocalenia Ojczyzny w II połowie XVIII i na początku XIX wieku byli związani z Radzyniem Ignacy Potocki oraz Stanisław Kostka Potocki. Ich wysiłki przyczyniły się do stworzenia szkoły wychowującej pokolenia światłych, odpowiedzialnych, miłujących Ojczyznę Polaków, bohaterów, naukowców, poetów i pisarzy, którzy przez czasy niewoli w swej twórczości, walce i pracy przenieśli ideę polskości, poczucie tożsamości narodowej.

200 lat temu w Pałacu Potockich pierwszą publiczną szkołę założyła Anna z Zamoyskich Sapieżyna. 100 lat temu mieszkańcy Radzynia uznali, że założenie szkoły jest dla nich priorytetem na progu niepodległości.

Obecnie w Polsce wdrażana jest reforma edukacji; mamy nadzieję, że jej efektem będzie szkoła bardziej przyjazna zarówno dla uczniów i nauczycieli, dająca możliwości pełniejszego wykorzystania możliwości edukacyjnych, lepszego przygotowania do pełnienia ról społecznych i wypełniania obowiązków zawodowych.

Zapewniam, że samorząd Miasta zna Państwa problemy i stara się wyjść naprzeciw potrzebom, stworzyć Państwu jak najlepsze warunki pracy. Stąd m.in. budowa obiektów sportowych przy obydwu szkołach podstawowych w mieście.

Dziś życzę Państwu wiele satysfakcji z wykonywanej pracy, dumy z wychowanków, docenienia przez władze oświatowe i szczęścia w życiu osobistym

 

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski

Jerzy Rębek