Informacja dla osób, którym przyznano stypendium szkolne w roku 2014/2015 Informujemy, iż osoby którym przyznano stypendium szkolne w roku 2014/2015 zobowiązane są do złożenia oświadczenia dotyczącego danych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.
Oświadczenia prosimy składać w dniach 4 - 11 maja 2015 r.
Druki oświadczenia do pobrania w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32 (sekretariat - I piętro lub pokój do spraw edukacji, kultury i sportu - II piętro).

Wzór oświadczenia [POBIERZ]