Klasa sportowa w Gimnazjum Nr 2 - ogłoszenie o naborzeDyrektor Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podlaskim przy współpracy z Burmistrzem Miasta Radzyń Podlaski oraz LKS „Orlęta - Spomlek” ogłasza nabór do klasy sportowej o profilu: piłka nożna (chłopcy), piłka siatkowa (dziewczęta).

Uczniom klasy sportowej zapewniamy:
- realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum,
- realizację obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego przewidzianych w ramowym planie nauczania w ilości 4 godzin,
- realizację 6 godzin zajęć sportowych prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów,
- zajęcia treningowe zintegrowane z planem dydaktycznym szkoły,
- odpowiednią bazę szkoleniową,
- pomoc w przeprowadzeniu cyklicznych badań lekarskich,
- obozy szkoleniowe,
- wysoki poziom nauczania,
- bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Kryteria naboru do klasy I sportowej w Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podlaskim:
- bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalistę medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania piłki nożnej/piłki siatkowej,
- co najmniej dobra ocena zachowania,
- zaliczenie testu sprawności fizycznej.

Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone w drugiej połowie maja 2015 roku.
Informacje na temat rekrutacji do Gimnazjum Nr 2 w Radzyniu Podlaskim, dacie, zakresie i miejscu testów sprawnościowych zostaną zamieszczone w kwietniu 2015 r. na stronie internetowej szkoły pod adresem: http://gim2radzyn.edupage.org/
O przyjęciu do klasy sportowej zdecyduje Komisja rekrutacyjna na podstawie zdobytych punktów z testu sprawności fizycznej, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniku sprawdzianu w klasie szóstej.

Pobrany w sekretariacie wniosek o przyjęcie do Gimnazjum Nr 2 należy złożyć do 15 maja 2015 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu szkoły: 83 352 74 30.