rsct01W przeddzień Mikołajek, 5 grudnia w hali sportowej przy Zespole Szkół w Białej został zorganizowany już po raz szósty Mikołajkowy Turniej Taekwon-do. W zawodach wzięli udział wszyscy uczestnicy zajęć trenujący w Radzyńskim Sportowym Centrum Taekwon-do.

Ponad stu uczestników turnieju miało możliwość skonfrontowania się i sprawdzenia swoich możliwości pod okiem najstarszej grupy zawodników szkolonych przez Łukasza Ciężkiego. Turniej składał się z konkurencji sprawnościowych jak i z elementów związanych z taekwon-do. W trakcie zawodów można było poznać tajniki gry Conceptus, której twórcą jest prekursor taekwon-do w Radzyniu Janusz Wlizło. Czterogodzinny turniej zakończył się ogłoszeniem wyników w poszczególnych konkurencjach i nagrodzeniem zwycięzców cennymi nagrodami.

Swój dzień zmagań sportowych i zabaw mieli również najmłodsi uczestnicy trenujący w RSCTKD. Grupa Takwon-do Tigers 7 grudnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 rywalizowała i polepszała swoje umiejętności taekwon-do pod okiem Łukasza i Katarzyny Ciężkich oraz przy dużej pomocy grupy zaawansowanej. Dla najmłodszych radzyńskich wojowników była to rewelacyjna forma integracji, współpracy jak i sprawdzenia się w konkurencjach i zadaniach sportowych.

W tych dniach nie było przegranych, bowiem 140 uczestników dwudniowych zmagań zostało uhonorowanych pamiątkowymi medalami oraz symbolicznymi upominkami, które w dużej mierze były ufundowane przez firmę Dr Gerard oddział w Radzyniu Podlaskim. Dodatkowo grupę najmłodszą odwiedził i dopingował sam św. Mikołaj.

rsct02