burmistrz sport- Jako odpowiedzialny za sprawy miasta i jego mieszkańców w różnych dziedzinach życia społecznego, z całą mocą potwierdzam potrzebę inwestowania w rozwój intelektualny i fizyczny dzieci, młodzieży i wszystkich dorosłych mieszkańców Radzynia - mówi burmistrz Jerzy Rębek.

- Poza tym udział naszych zawodników różnych dyscyplin sportu w turniejach o zasięgu wojewódzkim, krajowym, a często również europejskim jest doskonałą formą promocji naszego miasta. Z wielkim szacunkiem odnosimy się do kadry szkoleniowców i zawodników wszystkich działających w Radzyniu klubów i stowarzyszeń sportowych.

Inwestycje w bazę sportową

W mijającej czteroletniej kadencji wybudowaliśmy od podstaw salę gimnastyczną z całym zapleczem przy SP nr 2 przy ulicy Chmielowskiego (łączny koszt to 2,8 mln zł), a w trakcie budowy jest hala sportowa przy „Jedynce” (koszt inwestycji to ok. 5,5 mln zł, w tym dotacja 1,5 mln zł z Ministerstwa Sportu). Poprawi to w ogromnym stopniu warunki do zajęć z wychowania fizycznego w godzinach pracy szkół, a po południu zwiększy bazę sportowa dla klubów i stowarzyszeń sportowych.

Na stadionie miejskim w ostatnich dwóch latach zostało wykonane nawodnienie głównego boiska (koszt tego to ok. 32 tys. zł), a także trybuna dla zorganizowanych grup kibiców drużyn przyjezdnych (koszt to 130 tys. zł). Dotacje dla klubu sportowego „Orlęta” w ostatnich czterech latach wyniósł 1 182 000 zł. Na utrzymanie i administrowanie stadionu przeznaczyliśmy w tym okresie 160 tys. zł.

Dotacje na rozwój sportu w mieście

W minionych latach środki przeznaczone na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych wyniosły od 285 tys. do 440 tys. złotych, ale to jest tylko część środków miejskich przeznaczonych na sport i rozwój fizyczny naszych mieszkańców.

Od trzech lat rokrocznie przeznaczamy 30-40 tys. zł na działanie w zakresie szeroko pojętej profilaktyki uzależnień. Zdecydowanie największą ich część otrzymują kluby i stowarzyszenie sportowe.

Do tego trzeba dodać 1 200 000 zł do 1 300 000 zł wydawane każdego roku (od 5 lat) na utrzymacie krytej pływalni. Została ona wybudowana przez mojego poprzednika i jest to nasze wspólne dobro, którego nie możemy zaniedbać, chociaż koszty utrzymania są bardzo wysokie.

Już czwarty rok realizujemy Miejski Program Nauki Pływania dla uczniów klas pierwszych i drugich. Rodzice opłacają wstęp na basen, a środki na wynagrodzenie instruktorów pochodzą z budżetu miasta. Wydatki miasta za ten okres to ok. 40 tys. zł.

Czy można więcej?

Łącznie daje to w sumie kwotę ponad 2 mln zł każdego roku, co w przypadku tegorocznego budżetu stanowi ok. 3% budżetu.

Dochody miasta wzrastają z roku na rok (w roku 2014 wyniosły 45 mln zł, a już w 2018 roku to ponad 77 mln. zł), należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że wzrost tych dochodów wynika ze zwiększonych dotacji na zadania zlecone, w tym:

- program 500+ - ok. 10 mln. zł

- zwiększone o 10 mln zł wydatki na oświatę

- wydatki inwestycyjne to kolejne 2 mln. zł.

Z tych pieniędzy na sport i kulturę nie możemy przeznaczyć ani jednej złotówki. Te dziedziny życia społecznego możemy sfinansować jedynie z dochodów bieżących miasta, a te nie rosną znacząco, ponieważ musielibyśmy podnieść podatki dla wszystkich mieszkańców.

W budżecie miasta już obecnie wydatki na sport i kulturę są na stałym poziomie z tendencją wzrostową i zależą wyłącznie od dochodów własnych miasta. Warto podkreślić, że burmistrz odpowiedzialny jest za zrównoważony rozwój każdej dziedziny życia społecznego np. oświaty czy też całej infrastruktury miejskiej (drogi, kanalizacje, wodociągi i wiele innych działań).

Od przedszkolaków do seniorów

Należy zaznaczyć, że wszystko zaczyna się od najmłodszych lat, dlatego też niezwykle pozytywnie oceniam działalność organizatorów i najmłodszych uczestników „Olimpiady Przedszkolaka”. To podczas tych „zmagań” sportowych i rekreacyjnych pobudzamy w najmłodszym pokoleniu chęć uprawiania sportu i udziału w szlachetnej rywalizacji. (Przed wieloma laty jeden z moich wychowawców dzielił się z nami taka oto myślą: „Cóż warta jest głowa, jeśli jej nogi nie są w stanie unieść”).

Nie możemy również pozostawić bez odpowiedniego wsparcia organizatorów i uczestników ,,SENIORADY”, gdzie ludzie w wieku emerytalnym pragną aktywnie spędzać czas poprzez uczestniczenie w różnych imprezach sportowych i rekreacyjnych. Taka aktywność daje nam wszystkim poczucie wspólnoty i wzajemną życzliwość. Zdrowie przy tym również dopisuje.

Kultywowanie pięknych tradycji sportowych (jak np. w roku 2019 będziemy obchodzili 95. rocznicę powstania Klubu Sportowego ,,Orlęta”), a także obecna aktywność szkoleniowców i zawodników wielu innych dyscyplin sportu świadczy o naszym środowisku i daje pewność wszechstronnego rozwoju naszych mieszkańców.

Na najbliższe lata…

Według burmistrza Jerzego Rębka priorytetami na najbliższe lata powinny być:

- budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią na Stadionie Miejskim przy wsparciu ze strony Ministerstwa Sportu i PZPN, co miało miejsce również przy budowie hali przy SP nr 1.

- budowę osiedlowych boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią przy SP nr 2 na ulicy Chmielowskiego i na tzw. „Młodzieżówce” . We współpracy i porozumieniu z kierownictwem Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom” realizacja jest realna.

- udostępnione zostanie odtworzone boisko ze sztuczną nawierzchnią przy SP nr 1.