LogoMiejski Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu "Czyste Powietrze" działa i ma się dobrze. Świadczą o tym liczby, sprawdź.

Punkt Programu "Czyste Powietrze" znajduje się w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski na III piętrze, w pokoju nr 303. Obsługa Punktu odbywa się w środy i w czwartki w godz. 8:00 - 15:00. Mieszkańcy Radzynia mogą bezpłatnie skorzystać z porad, uzyskać informacje i pomoc w zakresie złożenia wniosku o dotację oraz rozliczenia otrzymanej dotacji.

Do 30 czerwca 2023 r. poprzez Punkt złożono 334 wnioski o dotację, zawarto 282 umowy z WFOŚiGW w Lublinie oraz wypłacono 3 327 315,63 zł. Zapraszamy!