Efektywnosc energCo to jest efektywność energetyczna budynku? Jakie są korzyści? Wymogi? Wsystkie odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń. Oceny energetycznej budynku dokonuje się w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wymagania techniczno-budowlane dotyczące charakterystyki energetycznej budynków

Wymagania minimalne w zakresie efektywności energetycznej budynków, które są projektowane, budowane albo przebudowywane określone zostały w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tzw. rozporządzenie WT - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001225

Wymagania minimalne zostały sformułowane poprzez określenie dopuszczalnych parametrów związanych z  zapotrzebowaniem na energię oraz izolacyjnością cieplną przegród, w następujący sposób:

  • obliczeniowa wartość wskaźnika określającego roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (EP) do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnego, gospodarczego i magazynowego - również do oświetlenia wbudowanego, powinna być mniejsza od wartości granicznej określonej w rozporządzeniu WT,
  • przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku powinny odpowiadać przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w rozporządzeniu WT.

Wymagania minimalne uznaje się za spełnione dla budynku podlegającego przebudowie, jeżeli przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej.

Wymagania dotyczące energooszczędności zostały określone w 2014 roku z perspektywą sukcesywnego ich zaostrzania do roku 2020. Takie rozwiązanie pozwoliło na płynne dojście do docelowego standardu energooszczędności budynków, zgodnie z którym od 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki powinny być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (ang. nZEB).

Przykładowo maksymalny dopuszczalny wskaźnik EP dla budynku jednorodzinnego obecnie wynosi 70 kWh/(m2·rok), a w okresie od 1 stycznia 2017 r do 30 grudnia 2020 wynosił 95 kWh/(m2·rok). Współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej obecnie wynosi 0,20 W/(m2·K), a w okresie od 1 stycznia 2017 r do 30 grudnia 2020 wynosił 0,23 W/(m2·K).

Jak zmniejszyć koszty ogrzewania i chłodzenia budynku?

Planujesz remont domu? A może chcesz rozpocząć budowę nowych własnych czterech ścian?

W obliczu gwałtownie rosnących cen energii, właściwa efektywność energetyczna Twojego budynku, to kluczowe rozwiązanie. I to ona powinna być punktem wyjścia przy realizacji inwestycji. Nie tylko zabezpieczy Cię przed wzrostem cen węgla, gazu i oleju opałowego, ale w perspektywie czasu, pozwoli na generowanie dużych oszczędności, z których będziesz mógł sfinansować swoje plany i marzenia.
Ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń odpowiada w największym stopniu za całkowite zużycie energii w budynkach. Dlatego też działania zmierzające do ograniczenia strat energii i zwiększenia jej zysków będą miały największy wpływ na poprawę charakterystyki energetycznej budynków, a w konsekwencji na Twoje oszczędności finansowe.

Budynki istniejące

Mieszkasz w starym budynku? Koszty jego ogrzewania są coraz bardziej dotkliwe? Odczuwasz potrzebę poprawy komfortu cieplnego Twojego budynku? Zdecydowanie nie jesteś sam w swych rozterkach. Powyższe czynniki sprawiają, że Polacy decydują się na termomodernizację swych domów.
Czy Ty też podjąłeś już tą decyzję? Pamiętaj jednak, że właściwa kolejność prac ma znaczenie. Tak jak nie zaczynamy budowy domu od dachu, tak i termomodernizację powinniśmy przeprowadzać we właściwej kolejności. Zaburzenie tego porządku uniemożliwi Ci osiągnięcie planowanych, pełnych rezultatów i oszczędności, w maksymalnie możliwych ilościach.
Najlepszy efekt uzyskamy, jeśli przeprowadzimy termomodernizację w sposób kompleksowy. Oczywiście jeśli np. ze względów finansowych chcemy rozłożyć prace na etapy, to nic nie stoi
na przeszkodzie, ale tak jak już przeczytałeś, pamiętaj, że ich kolejność ma kluczowe znaczenie. Ściany, okna, dachy budynku generują różne, czasem bardzo duże straty ciepła. Pierwszym krokiem w stronę wyższej efektywności energetycznej, nie powinna być więc tylko wymiana samego kotła, gdyż poprawienie jego sprawności nie zmieni znacznego obniżenia kosztów ogrzewania.

No dobrze. To od czego zacząć?

Zacznij od wykonania docieplenia ścian zewnętrznych budynku (np. styropianem lub wełną) i montażu nowej, energooszczędnej stolarki okiennej i drzwiowej. Po tym, możesz przejść
do termoizolacji dachu (to szczególnie ważne, jeśli posiadamy użytkowe poddasze), a następnie podłogi na gruncie lub ewentualnie stropu nad nieogrzewaną piwnicą.

Budynek już jest docieplony. Co dalej?

Teraz możesz rozpocząć modernizację instalacji w budynku, w szczególności instalacji c.o. oraz c.w.u. Zwróć uwagę na izolację odkrytych przewodów. Rozważ też montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz zaworów termostatycznych.

To już za Tobą. Co następnie?

Większa część prac jest już za Tobą. Po tych wszystkich pracach możesz rozpocząć wymianę kotła. To ważne, aby zrobić to w ostatnim etapie, gdyż należy dostosować jego moc do zapotrzebowania na energię cieplną w zmodernizowanym budynku. Co oczywiste w Twoim ocieplonym domu, to zapotrzebowanie będzie o wiele mniejsze niż przed remontem, dlatego tak ważne jest, abyś używał źródła ciepła dopasowanego do potrzeb, gdyż tylko w takim wypadku, źródło ciepła będzie pracowało w pełni optymalnie.

A może wykorzystać odnawialne źródła energii?

Oczywiście. To dobry moment. Inwestycję dobrze jest uzupełnić o odnawialne źródła energii. Dzięki temu w dłuższej perspektywie będziesz płacić jeszcze mniejsze rachunki. Rozważ montaż pompy ciepła, w szczególności w połączeniu z montażem instalacji fotowoltaicznej, która będzie miała duży udział w wygenerowaniu energii elektrycznej, niezbędnej do działania tej pompy.
Możesz rozważyć również zastosowanie kolektorów słonecznych. Kolektory te mogą zapewnić ogrzewanie budynku oraz podgrzewanie w nim ciepłej wody użytkowej. Działanie kolektorów słonecznych może skutecznie zmniejszyć zużycie energii pochodzącej np. ze spalania węgla czy gazu potrzebnej do zapewnienia ciepła w domu oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

--> Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

Przypominamy, że w ramach dotacji w Programie "Czyste Powietrze" możesz otrzymać nawet 79 000 zł zwrotu na wykonanie termomodernizacji swojego domu.

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu "Czyste Powietrze" dla mieszkańców Radzynia Podlaskiego otwarty jest w każdą środę w godz. 8:00 - 15:00.

--> Więcej na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz https://www.radzyn-podl.pl/program-czyste-powietrze.html