czyste powietrzeMiasto Radzyń Podlaski informuje, że od 1 sierpnia Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu "Czyste Powietrze" otwarty jest dla Beneficjentów wyłącznie w środy w godzinach 8:00 - 15:00.