DSC 0036Wystawę "Radzyń, którego już nie ma" można oglądać w Radzyńskiej Izbie Regionalnej do 16 października. Ekspozycja składa się z dwóch części: jedna nawiązuje do 600-lecia początków osadnictwa na obecnej ziemi radzyńskiej, druga przedstawia obraz Radzynia, w szczególności Pałacu Potockich, w dawnej fotografii – a więc głównie z I połowy XX wieku.

Podczas wernisażu w piątkowy wieczór 11 września, Tomasz Pietrzela podkreślił, że wystawa została zorganizowana w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku w Polsce obchodzone są pod hasłem "Utracone dziedzictwo". - Jest to temat powszechny, który dotyka nas jako narodu, ale także każdego z nas indywidualnie – mówił organizator wystawy. - Wiemy o stratach, jakie poniosła nasza ojczyzna przez najazdy, wojny, w szczególności przez II wojnę światową - o zburzonych zabytkach, skradzionych dziełach sztuki, zniszczonych miastach czy zrabowanych kolekcjach. Drugi aspekt dotyczy każdego z nas indywidualnie - do "utraconego dziedzictwa" należą także pamiątki rodzinne, zdjęcia, wspomnienia, tradycje.

Wystawa w Radzyńskiej Izbie Regionalnej uświadamia nam, mieszkańcom Radzynia, jak wiele utraciliśmy w obu tych aspektach.

Szczególne miejsce w części fotograficznej ma Pałac Potockich. Wprawdzie na zewnątrz nie widać "strat", bo obiekt został odbudowany po wojnie, ale rzut oka na liczne zdjęcia pokazujące wnętrza pałacu sprzed pożaru, który strawił zabytek w lipcu 1944 roku, daje obraz "utraconego dziedzictwa". Widać na nich piękne sale, bogato wyposażone w stylowe meble, obrazy – takie, jakie możemy podziwiać w głośnych muzeach.
Obecni na wernisażu radzynianie, pamiętający miasto choćby z lat 60., szukali śladów dawnych miejsc, budynków, z którymi wiązały się wspomnienia dzieciństwa – zabaw czy codziennych zakupów.

Warto również zatrzymać się dłużej przy części wystawy cofającej nas w bardziej odległą przeszłość – do początków Radzynia. W tym roku przypada 600-lecie przekazania "pustkowia nad Białką" wybitnemu dyplomacie okresu wojen polsko - krzyżackich, uczestnikowi soboru w Konstancji (1414 r.) Mikołajowi Cebulce. Ponadto obchodzimy 585 rocznicę założenia wsi Białki Niżnej, która dała początek późniejszemu Radzyniowi, a 550 lat temu Białka Niżna uzyskała rangę ośrodka miejskiego na mocy przywileju lokacyjnego opartego na prawie polskim, sporządzonego przez Grota z Ostrowa (w 1468 roku król Kazimierz Jagiellończyk przeniósł tę lokację na prawo magdeburskie).

Stąd też na wystawie materiały ikonograficzne i informacje m.in. o wymienionych postaciach, a w dwóch gablotach - materialne pamiątki najdawniejszych dziejów naszej ziemi – eksponaty archeologiczne pochodzące z wykopalisk na terenie powiatu radzyńskiego.