wisznicka1Burmistrz Jerzy Rębek poinformował na sesji Rady Miasta, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie potwierdziła, iż opracowane są już projekty dotyczące budowy chodnika na ul. Wisznickiej - od ul. Zielonej do Polnej. - Środki na budowę GDDKiA ma zabezpieczone na przyszły rok (2024) – powiedział włodarz Radzynia.

Doświetlone zostaną przejścia dla pieszych, powstanie nowe przejście przy ul. Polnej. - Inwestycja jest potrzebna dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, ponieważ w tej okolicy rozwija się budownictwo jednorodzinne, są też działania inwestorów gospodarczych – dodał Burmistrz.