sadDzisiaj tj. 27 stycznia w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim odbyła się kolejna już rozprawa z powództwa Miasta Radzyń Podlaski przeciwko gminie wiejskiej Radzyń Podlaski o zaniechanie naruszeń prawa własności nieruchomości, będących własnością miasta Radzyń Podlaski.

Rzecz dotyczy bezprawnego działania Wójta Gminy Radzyń Podlaski, który bez wymaganej zgody ze strony Miasta podjął próbę nielegalnego włączenia nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. To działanie nie może być niczym usprawiedliwione. Miasto nie ma możliwości technicznych do przyjęcia dodatkowych ścieków z terenu gminy wiejskiej. Wyjątkiem są miejscowości Zabiele i Radowiec, gdzie już przed kilkunastu laty sieć kanalizacyjna w tych miejscowościach została włączona do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej.

Podczas tej rozprawy pełnomocnik miasta zgłosił propozycję zawarcia ugody, jednakże pod warunkiem, że Gmina Wiejska Radzyń Podlaski przedłoży dokumentację wskazującą na to, iż zmieniła sposób przebiegu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała i złoży jednoznaczne oświadczenie, w którym zobowiąże się, że nie będzie czyniła bezpośrednich ani pośrednich działań zmierzających do włączenia systemu kanalizacji sanitarnej położonej na terenie Gminy Radzyń Podlaski do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Radzyniu Podlaskim.

Burmistrz Miasta Jerzy Rębek w swoim wystąpieniu potwierdził, iż ugoda jest możliwa pod warunkiem, że interesy Miasta nie będą naruszane przez Wójta Gminy w żadnym momencie realizacji inwestycji gminnych.

Sąd odroczył sprawę ze wskazaniem czasu na opracowanie porozumienia w tym zakresie.