326131626 487824220191617 3772581574124186 nRewitalizacja Pałacu Potockich przebiega w bardzo dobrym tempie. Jakość prac oceniana jest bardzo wysoko. Zakończenie remontu przewidziane jest na koniec czerwca 2023 roku.

Jeśli chodzi o korpus główny, to wewnątrz, po wylaniu posadzek w całym obiekcie, obecnie trwa układanie posadzek kamiennych i parkietów. Po wykonaniu przecierek ścian zostały one pomalowane po raz pierwszy w kolorze przełamanej bieli; drugi raz zostaną pomalowane po zainstalowaniu stolarki wewnętrznej.

Na ukończeniu są prace związane z renowacją elewacji korpusu głównego. Zakończone zostały prace malarskie ryzalitu środkowego i części zachodniej. Obecnie dobiega końca remont części wschodniej południowej fasady i fragmentów nieobjętych wcześniejszym remontem, czyli części skrzydła wschodniego. W styczniu rozpoczął się remont fasady północnej (od strony parku).
Poddano renowacji zespół rzeźb korpusu głównego: kompozycję heraldyczną oraz rzeźbę niewolnika – Kozaka, na początku grudnia zainstalowano rzeźbę niewolnika-Turka, która została odtworzona, gdyż w czasie wojny zaginęła, pozostała z niej tylko noga z łańcuchem. Wykonano i zainstalowano rzeźby (putta) do alkierza wschodniego, zrekonstruowane w oparciu o przekazy ikonograficzne.
Kończą się prace związane z utwardzeniem dziedzińca płytami granitowymi, ustawione zostały stylowe latarnie. Wcześniej wykonano badania archeologiczne (prace zakończono we wrześniu 2022 r.) i położono instalacje podziemne.
Zakończono remont muru oporowego zamykającego dziedziniec pałacu od strony południowej. Około 20 lat temu mur był remontowany, ale powierzchowne prace nie przyniosły trwałego efektu. Okazało się, że stan muru jest dramatyczny, od strony dziedzińca trzeba było rozebrać jego koronę. Przeprowadzono uszczelnienie przez iniekcje - wstrzykiwanie substancji, która powstrzymuje wciąganie wilgoci, co zapewni dużą trwałość prac. Oprócz prac izolacyjnych wykonano nowe tynki renowacyjne i ułożono nowe zwieńczenia z piaskowca.

Wjazd na dziedziniec pod tzw. Żelazną Bramą zostanie utwardzony zagęszczonym szutrem.

Przypomnijmy, że Miasto przygotowało projekt pod nazwą „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim”. Umowa na jego realizację zawarta została w dniu 26 czerwca 2020 r. pomiędzy Województwem Lubelskim i Miastem Radzyń Podlaski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
Projekt obejmuje swoim zakresem remont i przebudowę korpusu głównego pałacu, remont nieodnowionych jeszcze fragmentów elewacji oraz przebudowę dziedzińca i remont muru oporowego. Całkowita wartość projektu to 28 361 074,58 zł, natomiast dotacja udzielona na realizację zadania wynosi 21 532 062,82 zł. Zgodnie z umową zadanie powinno być zrealizowane do dnia 30.06.2023 r.

stopka EU

325629114_719782173022584_8301029521474066271_n
325921723_1131861687412227_3132144078262571014_n
326131626_487824220191617_3772581574124186_n
P1010006
P1010008
P1010014
P1010017
P1010023
P1010034
P1010043
P1010045
P1015732
P1015734
P1015991
P1015992
P1015993
P1015998
P1015999