polna1Zakończona została budowa ulicy Polnej w Radzyniu Podlaskim, inwestycja została oddana do użytku.Budowa ulicy była inwestycją wyczekiwaną długie lata, Miasto wcześniej przygotowało jej projekt. Realizacja stała się możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Miasto na ten cel otrzymało dofinansowanie w kwocie ponad 2,45 mln zł, co stanowi 70% kosztów inwestycji. Pozostała kwota – ponad 1 mln zł została pokryta ze środków własnych.

Przetarg został rozstrzygnięty 20 kwietnia. Budowę ulicy wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Białej Podlaskiej zaoferowało wykonanie zadania za kwotę 4 120 634 zł. W zakres przedmiotu zamówienia weszły: „Budowa drogi gminnej nr 101961L – ulica Polna w Radzyniu Podlaskim” oraz „Budowa skrzyżowania drogi gminnej nr 101961L (ul. Polna) z drogą krajową nr 63 (ul. Wisznicka) w Radzyniu Podlaskim”.
Ulica Polna jest drogą jednojezdniową, dwupasmową, dwukierunkową o nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych. Chodnik, opaska, zjazdy i progi zwalniające zostały zbudowane z betonowej kostki brukowej. W zakres robót weszły również m.in.: budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i urządzenie zieleni.
Budowa ulicy Polnej odbywała się na działkach należących do Miasta Radzyń Podlaski.