Najlepsi uczniowie nagrodzeni: Jesteście wspaniałymi ambasadorami naszego miastaCzerwcowe sesje Rady Miasta mają od lat niezwykle uroczysty i radosny akcent. Jest to moment wyróżniania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za szczególne osiągnięcia w nauce. Na sesji, która odbyła się 18 czerwca z rąk Burmistrza Miasta Radzyń Jerzego Rębka i przewodniczącego Rady Miasta Adama Adamskiego pamiątkowe dyplomy i upominki otrzymało 20  laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych, a ich rodzicom wręczone zostały listy gratulacyjne.

- Samorząd Miasta Radzyń Podlaski jest pełen uznania dla uczniów, którzy wyróżniają się w nauce, mają na swym koncie liczne sukcesy w konkursach, dlatego kilka lat temu wprowadziliśmy tradycję nagradzania najlepszych – podkreślił na wstępie przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski.

Uroczystość poprowadziła inspektor Małgorzata Kowalczyk-Kuć. - Wyróżnienia dla najlepszych uczniów to nagroda za dotychczasową pracę i motywacja na przyszłość, wyraz uznania za wzorową postawę uczniowską; za solidne podejście do obowiązków szkolnych, za ponadprzeciętne zdolności i inteligencję; za ambicje, ciężką pracę i zaangażowanie – wymieniała insp. M. Kowalczyk-Kuć. -  Jesteście wspaniałymi ambasadorami naszego miasta, przysparzacie mu splendoru – podkreśliła mówczyni, która następnie przekazała uczniom życzenia "wytrwałości w osiąganiu celów życiowych, wielu osiągnięć i sukcesów, abyście nigdy nie zrażali się trudnościami"

Słowa gratulacji i podziękowań skierowała również do rodziców: -Sukces uczniów jest sukcesem rodziców, wasza codzienna postawa i wpajanie na co dzień wzorców życiowych owocuje osiągnięciami waszych dzieci, uczycie podejmować decyzje, znajdować sens życia, jako pierwsi uświadamiacie dzieciom, że uczą się nie dla szkoły, ale dla życia.  

Słowa uznania i wdzięczności popłynęły także do nauczycieli i wychowawców: - Nauczyciel jest osobą w życiu dziecka , która ma bardzo duży wpływ na kształtowanie się osobowości i postaw. Dziękuję nauczycielom i wychowawcom, że otwierają przed uczniami nowe horyzonty wiedzy, potrafią wzbudzać zapał, energię do działania, inspirować do rozwijania zainteresowań; za ogrom wiedzy, zapał do pracy.

A oto lista nagrodzonych uczniów:

Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich

Mikołaj Korulczyk (rodzice: Tadeusz Korulczyk i Urszula Korulczyk)
- półfinalista II miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „E-gimnazjalista” w Sosnowcu
- laureat I miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „E-gimnazjalista” pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
- finalista etapu okręgowego Konkursu Fizycznego Lubelskiego Kuratora Oświaty
- finalista etapu powiatowego w Ogólnopolskim Konkursie „Młodzież zapobiega pożarom”
- laureat II miejsca w województwie w Konkursie Matematycznym „Multitest”

Karol Jędruszczak (rodzice:Krzysztof Jędruszczak i Małgorzata Jędruszczak)
-laureat na szczeblu wojewódzkim w Konkursie Chemicznym organizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty;
-laureat półfinałowego Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „E-gimnazjalista” w Sosnowcu

Adam Dudek (rodzice Wiesław Dudek i Maria Maciejewska-Dudek)
-laureat na szczeblu wojewódzkim w Konkursie Chemicznym organizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty;
-laureat na szczeblu wojewódzkim w Konkursie Chemicznym organizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty;
-laureat na szczeblu wojewódzkim w Konkursie Języka Polskiego organizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
- wyróżniony w IV Konkursie Języka Rosyjskiego „Znam i lubię język rosyjski” w Wisznicach; konkurs pod patronatem Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie
- wyróżniony w XIX Wojewódzkim Konkursie Matematycznym im. Ks. Dra Franciszka Jakóbczyka w Lublinie

Adam Filipiuk (rodzice Ewa Filipiuk i Jerzy Filipiuk)
- półfinalista II miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „E-gimnazjalista” w Sosnowcu
- laureat VI miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „E-gimnazjalista” pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
- finalista etapu powiatowego w Ogólnopolskim Konkursie „Młodzież zapobiega pożarom”

Magdalena Pawlina (rodzice: Wojciech Pawlina, Lilla Pawlina)
- finalistka etapu okręgowego Konkursu Geograficznego Lubelskiego Kuratora Oświaty
- wyróżniona w XIX Wojewódzkim Konkursie Matematycznym im. Ks. Dra Franciszka Jakóbczyka w Lublinie
- finalistka wojewódzkiego konkursu geograficznego „Wędrujemy po mapie świata”

Gimnazjum  Nr 2   

Olga Szewczyk (rodzice: Jarosław Szewczyk, Agnieszka Szewczyk)
- laureatka konkursu kuratoryjnego z j. polskiego
- laureatka konkursu kuratoryjnego z biologii

Mateusz Pawlina  (rodzice: Tomasz Pawlina, Alicja Pawlina)
-laureat kuratoryjnego konkursu geograficznego
-wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka angielskiego
- I miejsce w Powiatowym Konkursie Literackim poświęconym osobie Jana Pawła II
- II miejsce  w Powiatowym konkursie na reportaż: „Radzyńska Kraina Serdeczności: miejsca, ludzie, wydarzenia”

Julia Jankowska  (rodzice:  Jarosław Jankowski, Magdalena Bober-Jankowska)
- finalistka konkursu kuratoryjnego z geografii
- I miejsce w Finale Oddziałowym XLIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego
- III miejsce w Powiatowym konkursie na reportaż:”Radzyńska Kraina Serdeczności: miejsca, ludzie, wydarzenia”
- I miejsce w Konkursie Krajoznawczym
- I miejsce w konkursie wiedzy o powiecie bialskim podczas XXII wiosennych Marszów na Orientację

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego

Jakub Obuchowski kl. VI b (rodzice: Agnieszka i Marek Obuchowscy)
- finalista IX Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z ortografią na co dzień”;
- XI miejsce na poziomie szkół podstawowych w V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego Tik? – Tak!;
- III miejsce i tytuł Wicemistrza Komputera w VI Wojewódzkim Konkursie Informatycznym „MISTRZ KOMPUTERA”;
- Rachmistrz Roku 2015 w V Powiatowym Konkursie Matematycznym pod patronatem Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski.

Adrianna Grabowska  (rodzice: Anna i Krzysztof Grabowscy)
- IV miejsce w eliminacjach wojewódzkich XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Gabriela Górska  ( rodzice: Agnieszka i Krzysztof Górscy)
- laureatka ogólnopolskiego etapu konkursu Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci - „Szkoła Marzeń”.

Przemysław Zielant  (rodzice: Aneta i Jarosław Zielant)
- laureat etapu wojewódzkiego Konkursu Lubelskiego Kuratora Oświaty z języka angielskiego;
- finalista etapu wojewódzkiego Konkursu Lubelskiego Kuratora Oświaty z historii;
- I miejsce w III Powiatowym Konkursie z Języka Angielskiego dla szkół podstawowych.

Monika Pawlina  (rodzice Lilla i Wojciech Pawlina)
- udział w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej;
- III miejsce w X Regionalnym Konkursie Recytatorskim Poezji Marianny Bocian;
- I miejsce i nagroda specjalna za gwarę w XVI Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego;
- laureatka etapu wojewódzkiego Jesiennego Konkursu Recytatorskiego;
- laureatka etapu powiatowego 32 Małego Konkursu Recytatorskiego oraz nominacja do etapu wojewódzkiego.

Filip Skwara  (rodzice Katarzyna Ponikowska i Ireneusz Skwara)
- I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z ortografią na co dzień” kategoria klas IV

Szkoła Podstawowa nr 2

Jakub Kurenda (rodzice: Dariusz i Magdalena Kurenda)
- laureat Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie

Jakub Trykacz (rodzice: Arkadiusz i Agnieszka Trykacz)
- laureat Wojewódzkiego Konkursu   Informatycznego Mistrz Komputera

Weronika Kaczka (rodzice: Mariusz Kaczka, Iwona Dajnowska)
- finalistka XXXIV Wojewódzkiego Małego Konkursu Recytatorskiego w Lublinie

Karol Pietrzela kl.5b (rodzice: Tomasz i Aneta Pietrzela)
-2. miejsce na szczeblu wojewódzkim w ogólnopolskim konkursie  Alfik Matematyczny
- 2. miejsce na szczeblu powiatu w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny

Kalicka Aleksandra (rodzice: Marek i Ewa Kaliccy)
- finalistka etapu wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego  organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie

Kosk Gabriela kl.6e (rodzice: Radosław i Joanna Kosk)
- finalistka etapu wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie

 Najlepsi uczniowie nagrodzeni: Jesteście wspaniałymi ambasadorami naszego miasta