oranżeria zima1Twórcy z radzyńskiego środowiska są zauważani i dowartościowywani, prezentowani szerszej publiczności. Wiele osób w ostatnich latach otrzymało szansę, by ich twórczość zaistniała na forum publicznym. Służyło temu wiele działań prowadzonych w Radzyńskim Ośrodku Kultury. Cykl „ROK ludzi z pasją” udowodnił, że środowisko twórcze w Radzyniu jest bardzo szerokie. W niedługim czasie dla nich otworzy się zrewitalizowany Pałac Potockich. Będzie tam miejsce i na różne działalności artystyczne i na ich szeroką promocję.

ROK dla radzyńskich twórców

Dotychczasowe działania ROK już wydobyły z „niebytu” wiele twórczych osób, pozwoliły po raz pierwszy zaprezentować swą twórczość, zostać włączonym w nurt życia kulturalnego miasta. Okazało się, że pasjonatów z różnych dziedzin jest w Radzyniu tak wielu, iż cykl im poświęcony będzie przedłużony na kolejny rok – 2023. jubileuszu 555-lecia Miasta.

Okazało się też, że jedna galeria w mieście to za mało. Obok istniejcej wcześniej Galerii "Oranżeria" powstało kilka dodatkowych wystaw na wolnym powietrzu – zawsze dostępnych, które można obejrzeć bez żadnej fatygi, idąc przez miasto (Galeria na Płocie przy ścieżce rowerowej na ogrodzeniu Stadionu Miejskiego, prace prezentowane są też na placu Wolności, na placu Ignacego Potockiego, na ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr1).

Podobnie jest, jeśli chodzi o twórców poezji: to w Radzyńskim Ośrodku Kultury wychodzi cykl tomików poezji autorów lokalnych (wydawcą jest Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik” działające w ramach ROK-u), co jest ewenementem na tak szeroką skalę, że nie tylko wielu radzyńskich autorów tu debiutuje, ale są i uznani już twórcy z innych ośrodków, którzy skorzystali z wyjątkowej radzyńskiej oferty wydawniczej.

Twórczość lokalnych artystów już jest prezentowana poza Radzyniem (np. w Toruniu – wystawa karykatur autorstwa Przemysława Krupskiego), planowana jest wystawa w Warszawie, ponadto ROK w marcu 2022 r. podpisał umowę na współpracę kulturalną z  Kazimierskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Turystyki oraz Centrum Kultury w Lublinie. Dzięki temu ośrodki między innymi będą mogły korzystać ze swoich wystaw, wymieniać się artystami i wspólnie organizować szereg różnych inicjatyw. Jest to wielka okazja na promocję radzyńskich artystów w ważnych artystycznych ośrodkach województwa lubelskiego.
Poza tym wymienione działania są szeroko promowane m.in. w TVP Lublin i w TV Radzyń, co zdecydowanie poszerza krąg odbiorców naszych twórców. Osoby z zewnątrz odnoszą się z podziwem i uznaniem do tego, co obecnie dzieje się w radzyńskiej kulturze – także do poziomu twórczości radzynian.

Koncepcja obecnego Dyrektora ROK stworzenia szerokiej oferty kulturalnej – dla twórców i odbiorców - spotkała się z wielką akceptacją środowiska radzyńskiego. Świadczą o tym liczni autorzy – także spoza Radzynia, którzy chcą tu prezentować swą twórczość, ale także tłumy odbiorców na wszelkiego rodzaju imprezach.

Miasto  dla radzyńskich twórców

Umieszczenie tych inicjatyw w części  zrewitalizowanego Pałacu Potockich na pewno podniesie rangę wydarzeń kulturalnych oraz przyczyni się do promocji Radzynia, jego szerokiej oferty kulturalnej i działających tu twórców, przyciągnie odbiorców.

To właśnie są działania Miasta, mające na celu wypromowanie twórców – pokazanie, że wielu poziomem nie odbiega od tych, którzy prezentowani są w mediach ogólnopolskich. Stworzenie w pałacowych pomieszczeniach galerii, w których będzie można nie tylko zaprezentować np. obrazy, ale również je sprzedawać, zapewne będzie formą materialnego wsparcia.
W bardzo nieodległych planach funkcjonowania ośrodka fotograficznego i multimedialnego, jaki powstanie w zrewitalizowanym Pałacu Potockich, który będzie się wzorował na tym, co dzieje się w ośrodkach na zachodzie Polski i Europy i dzięki któremu – spodziewać się należy - dzieła lokalnych i regionalnych twórców trafią do prywatnych instytucji i mieszkań.
W zrewitalizowanym Pałacu znajdzie się również strefa kawiarniana, w której odbywać się będą m.in. spotkania autorskie, promocje książek, w szczególności autorów lokalnych, co będzie się łączyć z promocją i sprzedażą promowanych pozycji. To również forma dbałości o autorów, którzy będą mogli prezentować swoją twórczość w nie tylko godnych, ale i bardzo atrakcyjnych warunkach.

Wiele działań, także o charakterze twórczym, artystycznym będzie się odbywać w strefach seniorskiej i młodzieżowej. Zapewnienie godnych warunków tym środowiskom – na różnoraką działalność (m.in. plastyczną i muzyczną) to zasługa wieloletnich starań Burmistrza Jerzego Rębka o rewitalizację Pałacu, ale także efekt dotychczasowej działalności kierowanego przez Roberta Mazurka Radzyńskiego Ośrodka Kultury.