dsc 0205Uroczystą wieczornicą społeczność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych oraz parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim 29 maja po raz 14. wspólnie uczciły  rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Podczas spotkania wręczone zostały nagrody i wyróżnienia w konkursie „Nie byłoby na stolicy Piotrowej Polskiego Papieża, gdyby nie Prymas Tysiąclecia”, kustosz Sanktuarium MBNP ks. prał. Roman Wiszniewski otrzymał Krzyż św. Jana Pawła II. Honorowy patronat nad spotkaniem sprawował m.in. Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek.

„Totus Tuus” Maryjo

Niedawno obchodzona 102. rocznica urodzin Karola Wojtyły/ św. Jana Pawła II, ale także Dzień Matki, zakończenie maja - miesiąca, który rozbrzmiewa Litanią Loretańską, samo miejsce spotkania i niedawna uroczystość instalacji relikwii św. Ludwika de Montfort’a w Sanktuarium sprawiły, że głównym aspektem wieczornicy była maryjność w życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II. Temat był wyjątkowo aktualny, bliski słuchaczom i głęboko przez nich przeżyty.

- Papieskie „Totus Tuus”, zaczerpnięte z myśli św. Ludwika stało się rysem całego pontyfikatu – podkreślił na wstępie kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy ks. prał. Roman Wiszniewski. Gospodarz miejsca dodał, że społeczność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II od początku spotkań, poświęconych refleksji nad osobą świętego Patrona, jego dziełem, nauczaniem oraz pozostawionym dziedzictwem, łączy się z Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. - To tutaj uczniowie Zespołu Szkół na wzór Karola Wojtyły przychodzą przed wizerunek Maryi Gotowej Nieustannie Pomagać, by czerpać z Boskiego Źródła i iść pod prąd wobec niepokojących idei, które proponuje współczesny świat – zaznaczył ks. prał. Roman Wiszniewski.
Dyrektor ZSP dr Grażyna Dzida w słowie wstępnym zwróciła uwagę, że w swym nauczaniu Jan Paweł II słowo „matka” odnosił także do Ojczyzny. – Odkrywając aspekt maryjności Papieża w jego postawie i nauczaniu chcemy jako społeczność szkolna uczyć się troski o sferę duchową, religijną, ale również pogłębiać miłość do matczynej, ojczystej ziemi, naszej kultury, moralności i obyczajów – mówiła dyrektor ZSP Grażyna Dzida. - Papież często podkreślał wartość Ojczyzny w życiu narodu polskiego, podczas IV pielgrzymki do Polski mówił: „To moja Matka, ta Ojczyzna!”.

W uroczystości wzięli udział: wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, dyrektor Oddziału w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie Małgorzata Kiec, proboszcz parafii Trójcy Świętej ks. Krzysztof Pawelec, przedstawiciele władz samorządowych Miasta Radzyń Podlaski z burmistrzem Jerzym Rębkiem, Starostwa – z wicestarostą Michałem Zającem i przewodniczącym Rady Powiatu Robertem Mazurkiem oraz Gminy Radzyń z wójtem Wiesławem Mazurkiem i wicewójt Anną Grochołą i przewodniczącą Rady Gminy Barbarą Palicą, a także dyrektorzy szkół, zakładów pracy oraz mieszkańcy Radzynia.

Zebrani wysłuchali następnie bogatego w treść montażu słowno-muzycznego wykonaniu uczniów, a także nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. Starannie dobrane teksty mówiły o roli matki w życiu Karola Wojtyły, źródłach i przejawach jego pobożności maryjnej, a także obecności Maryi w papieskim nauczaniu. Słuchacze mieli okazję podziwiać talenty wokalne i muzyczne uczniów i nauczycieli ZSP.

„Nie byłoby na stolicy Piotrowej Polskiego Papieża, gdyby nie Prymas Tysiąclecia”.

Po części artystycznej nastąpiło podsumowanie konkursu literackiego: „Nie byłoby na stolicy Piotrowej Polskiego Papieża, gdyby nie Prymas Tysiąclecia”. Tę część spotkania poprowadził ks. Artur Zbański. - Zmagania poetyckie miały na celu przedstawienie w formie wiersza życia i nauczania św. Jana Pawła II i bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – informował kapłan. Przypomnijmy, że konkurs miał związek z Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w którym nastąpiła jego beatyfikacja, apodsumowanie konkursu zbiegło się z pierwszym wspomnieniem liturgicznym bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.
Organizatorami konkursu byli: Sanktuarium MBNP w Radzyniu Podlaskim, ZSP im. Jana Pawła II oraz Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych. Patronat honorowy objęli: Starosta Radzyński, Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski oraz Wójt Gminy Radzyń Podlaski. W skład jury konkursowego weszli: ks. kan. Wojciech Hackiewicz – prezes Siedleckiej Oficyny Wydawniczej ,,Podlasie” oraz Dyrektor Biblioteki WSD Diecezji Siedleckiej, Anna Wasak – rzecznik Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim, dziennikarka i poetka, autorka 3 tomików wierszy oraz Magdalena Czerwińska – zastępca Kierownika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.
Konkurs rozgrywał się w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz mieszkańcy powiatu radzyńskiego. W każdej z wymienionych kategorii została przyznana nagroda główna. Przyznano również nagrodę specjalną oraz 5 wyróżnień.

Nagrody główne otrzymały: Natalia Zając – uczennica kl. 7 Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej za wiersz pt. ,,Wybór” (opiekunka Elżbiety Kozieł) - otrzymała nagrodę ufundowaną przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski Jerzego Rębka, Zyta Toczyńska – uczennica klasy drugiej I LO w Radzyniu Podlaskim za wiersz pt. ,,Przede wszystkim byli ludźmi”(opiekunka Aneta Toczyńska) – nagrodę ufundował Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski oraz Mirosława Ziobro – mieszkanka powiatu radzyńskiego za wiersz pt. ,,Dwa filary niezłomnej wiary” – nagrodę ufundował wójt Gminy Radzyń Wiesław Mazurek. Nagroda specjalna, ufundowana przez ks. dziekana Romana Wiszniewskiego powędrowała do Magdaleny Kozieł – uczennicy kl. 2 ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, autorki wiersza ,,Janie Pawle II”.
Wyróżnienia otrzymali: Oskar Pawlik – uczeń SP nr. 2 w Radzyniu Podlaskim, za wiersz, „W hołdzie wdzięczności” (opiekun Grzegorz Pawlik), Wiktoria Czyżak – uczennica Zespołu Placówek Oświatowych im. JP II w Borkach, za wiersz ,,Wierzył w Boga nade wszystko” (opiekun Katarzyna Czyżak), Agnieszka Perchuć za wiersz pt. ,,Iskra” oraz Pelagia Kublicka za wiersz pt. ,,Kochana nasza Polska cała”.

Krzyż św. Jana Pawła II dla ks. prał. Romana Wiszniewskiego

Podczas niedzielnej wieczornicy ks. prał. Romanowi Wiszniewskiemu wręczony został Krzyż św. Jana Pawła II. Odznaczenie to nadawane jest osobom i instytucjom za wybitne zasługi, poświęcenie i zaangażowanie w działalność na rzecz upamiętnienia pontyfikatu i osoby św. Jana Pawła II. Krzyż, wzorowany na orderze Virtuti Militari, jest jednostopniowej rangi. W zaszczytnym gronie odznaczonych Krzyżem św. Jana Pawła II znajduje się wiele osób duchownych i świeckich w naszej Ojczyźnie, min. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Częstochowski abp Wacław Depo, profesorowie wyższych katolickich uczelni w Polsce.
Z wnioskiem do Zarządu Stowarzyszenia Pamięci Jana Pawła II o odznaczenie ks. prałata Romana Wiszniewskiego Krzyżem św. Jana Pawła II wystąpiła dr Grażyna Dzida. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim wskazała w motywacji „wieloletnią i nieocenioną pomoc i współpracę w organizowaniu Wieczornic poświęconych św. Janowi Pawłowi II, jak również inicjatywę sprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II do radzyńskiego sanktuarium oraz kapłańską postawę i szerzenie nauczania patriotycznego i społecznego Papieża Polaka.
- Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim zyskał aprobatę, uznanie i błogosławieństwo Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy – mówił ks. Michał Gosk. - Osoba i 45-letnia kapłańska posługa ks. prałata Romana Wiszniewskiego wpisuje się w pontyfikat św. Jana Pawła II. Jako proboszcz i kustosz radzyńskiego sanktuarium ks. dziekan wspierał i umożliwiał współpracę oraz rozwój edukacji, jak również postaw religijnych i patriotycznych młodego pokolenia, parafian i mieszkańców powiatu, gminy i miasta, w duchu nauczania społecznego św. Jana Pawła II.
W imieniu Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy odznaczenia dokonał delegat biskupa ks. kan. dr Grzegorz Stolarski – opiekun Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Podczas spotkania dyrektor Grażyna Dzida wręczyła ks. prał. Romanowi Wiszniewskiemu pamiątkową tabliczkę z podziękowaniami za współpracę z ZSP, a uczniowie - kosz z 45 różami - z okazji jubileuszu 45-lecia kapłanstwa

Jan Paweł II troszczył się o kształtowanie młodzieży w duchu miłości do Boga i Ojczyzny

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście.
Wicewojewoda Robert Gmitruczuk dziękował społeczności ZSP za zorganizowanie wieczornicy, a szczególnie za kultywowanie pamięci o św. Janie Pawle II, którego porównał do latarni morskiej, rozświetlającej mroki współczesnego świata i wskazującej drogę prowadzącą do Boga.
Małgorzata Kiec reprezentująca Kuratorium Oświaty przywołała słowa Henryka Sienkiewicza: „Wiara i Ojczyzna to jeden wielki ołtarz, a człowiek to źdźbło mirry, którego przeznaczeniem jest płonąć na chwałę tego ołtarza”. - Ukazanie postaci św. Jana Pawła II to zachęta do patriotyzmu, służby, „spalania się” dla dobra Ojczyzny – podkreśliła M. Kiec.
Burmistrz Jerzy Rębek przypomniał, jak wspaniały kontakt miał św. Jan Paweł z młodzieżą i jak bardzo kochał młodych i  zależało mu na odpowiednim ich kształtowaniu w duchu miłości Boga i Ojczyzny. - Tak wiele dziś zależy od nauczycieli i księży w przekazywaniu młodym ludziom wartości i dziedzictwa Papieża Polaka – podkreślił włodarz Radzynia, nawiązując do treści Wieczornicy.
- Imię Jana Pawła, jakie nosi Zespół Szkół Ponadpodstawowych zobowiązuje – podkreślił Wicestarosta Michał Zając i dodał, że Szkoła, której organem prowadzącym jest Powiat Radzyński, bardzo dobrze wywiązuje się z tego zobowiązania, kształtując młodzież w duchu nauczania Patrona.
- Warto być blisko Jana Pawła II – mówił wójt Wiesław Mazurek. Przypomniał, że na terenie gminy Radzyń Podlaski pierwszej w kraju szkole nadano imię Świętego Jana Pawła II, a dwa lata po tym fakcie przed szkoła stanął pomnik Patrona.
Na spotkaniu nie zabrakło słodkiego akcentu kojarzonego ze św. Janem Pawłem II: uczniowie klas gastronomicznych przygotowali wspaniałe ciasta, wśród których królowały kremówki.
Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem „Barki” - ulubionej piosenki religijnej św. Jana Pawła II.

2a
2b
2bb
2c
3b
4
5
6
7
8
DSC_0082
DSC_0086
DSC_0087
DSC_0089
DSC_0090
DSC_0092
DSC_0093
DSC_0094
DSC_0100
DSC_0108
DSC_0121
DSC_0122
DSC_0126
DSC_0129
DSC_0132
DSC_0134
DSC_0135
DSC_0136
DSC_0137
DSC_0138
DSC_0144
DSC_0151
DSC_0153
DSC_0155
DSC_0156
DSC_0157
DSC_0160
DSC_0164
DSC_0169
DSC_0170
DSC_0172
DSC_0173
DSC_0177
DSC_0178
DSC_0180
DSC_0183
DSC_0186
DSC_0188
DSC_0191
DSC_0193
DSC_0195
DSC_0200
DSC_0205
DSC_0206
DSC_0209
DSC_0211
DSC_0215
DSC_0219
DSC_0221
DSC_0224
DSC_0230
DSC_0232
DSC_0235
DSC_0237
DSC_0240
DSC_0243
DSC_0244
DSC_0247
DSC_0251
DSC_0252
DSC_0255
DSC_0257
DSC_0262
DSC_0263
DSC_0264
DSC_0266
DSC_0268
DSC_0270
DSC_0273
DSC_0284
DSC_0286
DSC_0289
DSC_0299
DSC_0311
DSC_0315
DSC_0318
DSC_0321
DSC_0325
DSC_0327
DSC_0328
DSC_0329
DSC_0330
DSC_0331
DSC_0332
DSC_0333
DSC_0334
DSC_0335
DSC_0338
DSC_0345
DSC_0346
DSC_0347
DSC_0348