01Radzyński Klub Fotograficzny "Klatka" wspólnie z Radzyńskim Ośrodkiem Kultury oraz Galerią Oranżeria zaprasza wszystkich miłośników fotografii na VI Radzyńskie Dni Fotografii. Program oraz harmonogram wystaw poniżej.

23 kwiecień (sobota) spotkanie z prof. Zbigniewem Treppą
17.00 - spotkanie i wykład pt."Całun Chrystusa – znak spełnionej ofiary” Sala kina Oranżeria.
Po spotkaniu ok 18.00 wernisaż wystawy "Phos+Grapho 2" Galeria Oranżeria Radzyńskiego Ośrodka Kultury.
Całun turyński stanowi od lat temat, który intryguje medialnie. Zbigniew Treppa, autor wystawy prezentowanej 23 kwietnia w Galerii Oranżeria Radzyńskiego Ośrodka Kultury, przedstawi podczas prezentacji pt."Całun Chrystusa – znak spełnionej ofiary” nieznane informacje o najcenniejszej relikwii chrześcijańskiej będącej jednocześnie obiektem badań naukowych. Autor jest kierownikiem Zakładu Antropologii Obrazu Uniwersytetu Gdańskiego oraz wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jest członkiem Sekcji Syndonologicznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz przewodniczącym Komitetu naukowego Polskiego Centrum Syndonologicznego. W pracy badawczej zajmuje się analizą obrazu fotograficznego oraz badaniem właściwości strukturalnych obrazów nie-ręką-ludzką-wykonanych oraz obrazów w kulcie. Na wymienione tematy opublikował szereg książek. Ostatnio: „Fenomen obrazu Miłosierdzia Wcielonego”.

Zbigniew Treppa
(ur. w 1960 r.), absolwent Wydziału Teologii KUL (pracę magisterską napisał pod kierunkiem biblisty śp. bpa Jana Bernarda Szlagi). Doktorat: ASP w Poznaniu, na Wydziale Komunikacji Multimedialnej, Habilitacja: PWSFiTv w Łodzi, na Wydziale Operatorskim, od 2020 r. profesor sztuki. Teoretyk w dziedzinie wizualności, twórca w nurcie sztuki fotomedialnej. Kierownik Zakładu Antropologii Obrazu w Uniwersytecie Gdańskim, wykładowca na dwóch wydziałach – Malarstwa i Grafiki – w ASP w Gdańsku, członek Sekcji Syndonologicznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego i przewodniczący Komitetu Naukowego Polskiego Centrum Syndonologicznego.
U Zbigniewa Treppy proces powstawania obrazu dzieje się jakby „za zasłoną”, a jej zerwanie, rozdarcie (gest sakralny) oznaczać może otwarcie drogi do Boga. Autor zajmuje się również problematyką sacrum w obszarze teorii obrazu, odwołując się w badaniach do „Całunu Turyńskiego”, najsłynniejszej chrześcijańskiej relikwii.

Andrzej P. Bator
Ostatnie najważniejsze osiągnięcia artystyczne autora:
- wystawa monograficzna: The Gate, Istambuł, FASS Art Gallery – 2015
- wystawa monograficzna: I believe in…, Wrocław, Galeria Foto-Gen – 2018
- wystawa zbiorowa Unobvious, Colling Wood Gallery w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii; 6th Suwon International Photo Festival w Korei Południowej – 2019
- udział w międzynarodowym festiwalu fotografii Life is Elsewhere – Reconfiguration and Distance. Dali International Photography Exhibition, DIPE w Dali (Junan - Chiny) – 2021
- wystawa zbiorowa Unobvious, Fotografia Gallery, Tbilisi (Gruzja) – 2021
24 kwiecień (niedziela) godz. 17.00 wernisaż fotografii Adama Trochimiuka p.t. "BPR”.
Galeria na Płocie - ogrodzenie stadionu miejskiego od strony rzeki Białki.
Wystawa Adama Trochimiuka składa się z 40 fotografii z lat 80-tych i 90-tych w Radzyniu Podlaskim.

Adam Trochimiuk
Urodził się ur. w 1953 r. w Stoczku Łukowskim, Dorastał w Białej Podlaskiej. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ukończył też studia podyplomowe w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i Studium Fotografii Artystycznej i Technicznej. W lutym 1980 r. został fotoreporterem Słowa Podlasia. Z redakcją związany był od ponad 40 lat. Fotografowanie było nie tylko pracą, stało się jego wielką pasją. Był członkiem Fotoklubu Podlaskiego, autorem licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych. Wydał autorski album „Tamten Świat”. Adam Trochimiuk zmarł w 2021 r.

01
02
03