rok mPorozumienie o partnerstwie między Radzyńskim Ośrodkiem Kultury, Centrum Kultury w Lublinie i Kazimierskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym oraz Fundacją Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE w Warszawie zostało podpisane w Radzyniu 21 marca.

 – Powstał nowy format współpracy na polu kultury, swego rodzaju „Trójkąt Lubelski”: Lublin - Radzyń Podlaski - Kazimierz Dolny – mówił dyrektor ROK Robert Mazurek. – Nic nie łączy lepiej niż kultura. Nasze ośrodki współpracują już od dawna. Chcemy, żeby ta współpraca była szersza i głębsza.
Na uroczyste podpisanie porozumienie przybyli: Maksymilian Skrzeczkowski – dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym oraz prezes Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE w Warszawie Jerzy Lużyński. Sygnatariuszem porozumienia jest także Rafał Koziński – dyrektor Centrum Kultury w Lublinie.

Maksymilian Skrzeczkowski podkreślił, że od lat jako osoba prywatna współpracował z Radzyńskim Ośrodkiem Kultury. Wyraził satysfakcję z podpisanego porozumienia, które tę współpracę rozszerzy i sformalizuje. – Otwiera to duże pole do działania – zaznaczył dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki. Przypomniał, że w 2021 roku w Kazimierzu gościła wystawa obrazów Marka Leszczyńskiego. Zapowiedział dalszą współpracę, głównie w dziedzinie wystawienniczej. – Zasada „w jedności siła!” to dobra metoda, sprawdzona w działaniu. Cieszę się, że otwiera się okazja do snucia dalszych planów, wyznaczania kolejnych celów, marzeń, które będziemy mogli wspólnie realizować – mówił Maksymilian Skrzeczkowski i poinformował o planach kolejnych prezentacji dorobku radzyńskich twórców, przede wszystkim na wystawach zewnętrznych, jakie są organizowane i w Radzyniu, a które cieszą się dużą popularnością. – Mam nadzieję, że nasze wieloletnie kontakty w dziedzinie promocji sztuki i fotografii stworzą nić szerokich powiązań. Jestem przekonany, że wspólnie będziemy działali dużo aktywniej, bardziej efektywnie, na szerszym polu. Współpraca na pewno ułatwi pozyskiwanie środków zewnętrznych, bo wspólne inicjatywy dają na to większe szanse – podkreślił dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki.

Jerzy Lużyński prezes Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury NIKE z Warszawy wyraził satysfakcję, że w Radzyniu będzie prowadzona edukacja w dziedzinie szeroko pojętej percepcji i tworzenia obrazu. – Żyjemy w cywilizacji obrazu, który jest podstawowym nośnikiem informacji, z obrazu pochodzi prawie 90% docierających do nas wiadomości. Tymczasem w szkole uczy się dzieci czytać i pisać, czasem myśleć, a nie uczy się ich tworzenia ani percepcji obrazu – mówił prezes Jerzy Lużyński i zapowiedział: – W Radzyniu, w ramach współpracy stworzymy mieszkańcom możliwość kontaktu z najwybitniejszymi fotografikami, ośrodkami sztuki, domami kultury. Będzie to służyło osobistemu rozwojowi mieszkańców, a także budowaniu marki miasta, bo kultura jest najbardziej sprawna w tej dziedzinie.

Robert Mazurek dziękował Tomaszowi Młynarczykowi – instruktorowi kultury w ROK, który w znacznym stopniu przyczynił się do zawarcia porozumienia.

Pierwszym efektem współpracy w ramach podpisanego porozumienia jest organizacja wystawy „Warszawska. Niezwykłe zwykłe zdjęcia”, która obecnie jest eksponowana na pl. Potockiego.


Jak czytamy w dokumencie, celem podpisanego porozumienia jest potwierdzeniem woli podjęcia partnerstwa przez:
• kreowanie organizacyjnych, finansowych i merytorycznych podstaw do wspólnej działalności kulturalnej w szczególności w: Radzyniu Podlaskim, Warszawie, Kazimierzu Dolnym i Lublinie, z perspektywą rozwijania wspólnych działań w kraju i za granicą,
• tworzenie okazji do współdziałania osób i instytucji zajmujących się kulturą,
• rozwijanie sieci współpracy instytucji, organizacji i osób prywatnych, zajmujących się działalnością kulturalną,
• budowanie podstaw dla zintegrowanych działań z zakresu kultury na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
• identyfikowanie lokalnych potencjałów, których wykorzystanie wzmacnia działalność kulturalną w „Małych Ojczyznach” oraz stwarza możliwości szeroko pojętej wymiany kulturalnej,
• rozpoznawania i pokonywania przeszkód oraz barier dla rozwijania kultury.