pa050305

Z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora, który przypada 1 października, w minioną sobotę (5.10) odbyło się spotkanie integracyjne Stowarzyszenia "Radzyńskie Wrzosy". Gościem seniorów był burmistrz Jerzy Rębek, który gratulował członkom Stowarzyszenia aktywności w radzyńskim środowisku i bogatych form działalności.

Przybyłych powitała prezes Zarządu - Teresa Szczepaniuk. Wśród gości byli: burmistrz Jerzy Rębek, opiekunowie Klubu Seniora Stanisław Wachnik i Anna Kaźmieruk, przedstawiciele Klubu AA „Podaj Dłoń”, a także mediów, m.in. Mirosława Piasko z Radzyńskiej Kroniki Filmowej. Przewodnicząca dziękowała członkom Radzyńskich Wrzosów, którzy z wielkim zaangażowaniem przygotowali spotkanie, szczególnie Halinie Mazur i Stanisławowi Niewęgłowskiemu.

Uczestnicy chwilą ciszy i modlitwą uczcili seniorów, którzy zmarli w sierpniu bieżącego roku: Wiesława Maleszyka i Marię Wierzchowską.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2019 r. przedstawiła Anna Zawada. Stowarzyszenie "Radzyńskie Wrzosy" to organizacja seniorska, powstała w czerwcu 2016 r., obecnie liczy ponad 100 członków. Działaność oparta jest na pracy społecznej na rzecz drugiego człowieka. Stowarzyszenie rozwija działalność integracyjną, organizuje czynny wypoczynek, imprezy kulturalno-oświatowe i rozrywkowe, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, tworzy warunki integracji z dziećmi i młodzieżą. Seniorzy wyjeżdżają do kina, teatru, na koncerty, urządzają wieczorki literacko-muzyczne, organizują współpracę z innymi klubami, spotkania z ciekawymi ludźmi, wykłady na interesujące seniorów tematy. Działają też na rzecz promocji miasta i powiatu radzyńskiego.
Spotkania Klubu odbywają się w Pałacu Potockich (wejście przy pomniku K. Lipińskiego) w poniedziałki, czwartki i niedziele; ostatnio również we wtorki od godz. 12, zaadresowane szczególnie dla starszych emerytów.
W 2019 roku seniorzy uczestniczyli w spotkaniach w Klubie, a także w „Opłotkach” w Zabielu, byli na wycieczce w Ustce, zorganizowali ognisko. – Działalność ma szeroki zakres, każdy tu może znaleźć coś dla siebie – podsumowała Anna Zawada. Planowana jest jeszcze wycieczka jednodniowa.

Burmistrz Jerzy Rębek dziękował za zaproszenie i gratulował bogatej działalności. – Każdy człowiek potrzebuje bliskości drugiego człowieka, to jest wpisane w naszą naturę. Człowiek odpoczywa w otoczeniu piękna, przy pięknej muzyce, wśród pięknych ludzi. Czynicie to Państwo z wielką godnością, serdecznie Państwu gratuluję.
Członkowie Stowarzyszenia złożyli życzenia imieninowe Pani Teresie Szczepaniuk, a następnie zaprezentowali część artystyczną złożoną z pełnych humoru i werwy piosenek ludowych oraz wierszy o seniorach autorstwa Teresy Szczepaniuk i Hanny Guz w ich wykonaniu.
Wystąpili również w duecie Maria Bogutyn i Marek Golec oraz Andrzej Figiel solo a także w duecie z Anną Zawadą.
Spotkanie zakończyło się zabawą taneczną.

PA050305
PA050306
PA050307
PA050308
PA050309
PA050310
PA050311
PA050312
PA050313
PA050314
PA050315
PA050316
PA050317
PA050318
PA050319
PA050320
PA050321
PA050322
PA050323
PA050324
PA050325
PA050326
PA050328
PA050329
PA050330
PA050332
PA050333
PA050334
PA050335
PA050336
PA050337
PA050338
PA050339
PA050341
PA050342
PA050343
PA050346
PA050347
PA050349
PA050350
PA050354
PA050356
PA050359
PA050360
PA050362
PA050363
PA050366
PA050368
PA050369
PA050370
PA050373
PA050377
PA050379
PA050380
PA050382
PA050383
PA050385
PA050386
PA050388
PA050391
PA050392
PA050393
PA050394
PA050395
PA050396
PA050399
PA050400
PA050402
PA050404
PA050406
PA050407
PA050414
PA050417
PA050419
PA050421
PA050424
PA050425
PA050426
PA050427
PA050428
PA050429
PA050431
PA050433
PA050435
PA050436
PA050437
PA050440