kormoran006Spotkanie integracyjne Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Kormoran” z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Seniora (1.10) odbyło się 14 września w sali konferencyjnej Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Na spotkanie przybyli również przedstawiciele innych, działających w Radzyniu stowarzyszeń seniorskich: „Radzyńskich Wrzosów”, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Radzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zespołu wokalnego „Przyjazne Nuty”. Gośćmi spotkania byli burmistrz Radzynia Jerzy Rębek oraz prezes Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zbigniew Ostapowicz.
Przybyłych powitała przewodnicząca Stanisława Popławska. Podkreśliła, że „Kormoran” działa już od 17 lat, opiera się na działalności społecznej. Obecnie liczy blisko 90 członków. Głównym celem statutowym tej grupy integracja społeczna, zapobieganie wykluczeniu i samotności wśród seniorów. Dlatego organizowane są spotkania merytoryczne, towarzyskie, okazjonalne. Ulubioną formą spotkań są wycieczki, które mają aspekt poznawczy, ale także często zdrowotny.
W podziękowaniu za pracę na rzecz „Kormorana” członkowie Stowarzyszenia obdarowali przewodniczącą pięknym bukietem kwiatów.
Wyrazy szacunku, uznania za dotychczasową działalność oraz podziękowania za zaproszenie złożył na ręce Przewodniczącej burmistrz Jerzy Rebek. - Dla mnie to wielki honor, gdy jestem zapraszany na Państwa spotkania. Ciesze się gdy mogę wśród Państwa przebywać, ale zapewniam, że bliskie mi są Państwa potrzeby. Dlatego dążę do tego, by mieli Państwo dla swych działań godną siedzibę, będzie się ona znajdowała w odrestaurowanym korpusie głównym Pałacu Potockich - mówił burmistrz Radzynia. Przypomniał, że miasto ma zapewnioną kwotę 22 mln zl na rewitalizację zabytku i centrum miasta.
Gospodarz Miejsca - prezes Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zbigniew Ostapowicz, który udzielił seniorom miejsca na spotkanie powiedział: - Cieszę się, gdy możemy pomóc, bo za obowiązek poczytujemy sobie wspieranie różnych inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację i integrację społeczną.
Tematyka radzyńskiego pałacu powróciła w dalszej części spotkania. Anna Wasak - rzecznik prasowy Urzędu Miasta i autorka książki „Radzyn Podlaski. Wielka historia małego miasta” wygłosiła krótką prelekcję na temat walorów architektonicznych i historycznych „perły rokoka”, a rektor Radzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Weku Dariusz Gałan odczytał trzy wiersze autorstwa Hanny Guz poświęcone pałacowi. Wiersze poświęcone seniorom i upływającemu czasowi przeczytali również Andrzej Stradczuk i Stanisława Popławska. Część artystyczną spotkania zwieńczył koncert Zespołu Wokalnego „Przyjazne Nuty”.
Wieczór zakończył się zabawą taneczną.

kormoran001
kormoran002
kormoran003
kormoran004
kormoran005
kormoran006
kormoran007
kormoran008
kormoran009
kormoran010
kormoran011
kormoran012
kormoran013
kormoran014
kormoran017
kormoran018
kormoran020
kormoran021
kormoran022
kormoran023
kormoran026
kormoran028