spotkane u hrabiegoInstytut Bronisława Szlubowskiego zainaugurował 13 września cykl „Spotkań u Hrabiego”. Gościem pierwszej edycji był dr hab. Artur Górak - pracownik Instytutu Historii UMCS, prezes Towarzystwa Nauki i Kultury LIBRA - który przedstawił referat nt. „Czy wynarodowienie to nowoczesność? Przykład rosyjskich projektów Radzynia i innych miast regionu”. Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek przyjął honorowy patronat nad imprezą.

- Bardzo ważnym elementem kultury są symbole, a herby odgrywają wśród nich główną rolę. Niszczenie herbów albo nierozsądne zmienianie jest ingerencją w kulturę - mówił prelegent. Wskazywał, że z herbami mamy do czynienia na co dzień - znajdują się na pieczęciach, tablicach; symbolizują władzę, są wyrazem tradycji. W Polsce są chronione prawem. - Warto interesować się takim elementem kultury, tradycji, jakim są herby i obserwować, co się z nimi dzieje - mówił prelegent. Dlaczego? - Niszczenie kultury zaczyna się od warstwy symbolicznej, która wyrasta z tradycji, jest elementem tożsamości. Pierwszy etap tego procesu to wyjałowienie warstwy symbolicznej, zastąpienie jej elementami życia codziennego, co ma wykazać, że kultura, którą chce się zniszczyć, jest tylko elementem przeszłości, nieskutecznym w codziennym działaniu. W ten sposób tworzy się antagonizm: kultura narodowa - zakorzeniona w historii i tradycji - jest przestarzała, a nowa („nowoczesna”), jest radosna i skuteczna, lepsza dla człowieka w działaniu codziennym.
Prelegent te zjawiska pokazał na przykładzie tworzenia „nowej tradycji” na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim. Ale problem jest aktualny w przypadku innych imperiów, które chcą narzucić narodom własną kulturę czynią to przy pomocy „taktyki spalonej ziemi” - wcześniejszego zniszczenia ich kultury. - Dlatego należy dbać o tradycję - mówił dr Artur Górak. Dotyczy to jak najbardziej czasów nam współczesnych i realiów życia w Europie. - Ścierają się tu różne tendencje, jednak należy pamiętać, że największą wartością Europy jest jej różnorodność kulturowa, jej kultury narodowe - to jej paliwo, motor rozwoju. Jeżeli wygra tendencja, która zechce ujednolicić kulturę europejską, to Europa jako cywilizacja w skali świata przegra, przestanie mieć rację bytu. Wytworzy się inna kultura - nie wiadomo, czy równie skuteczna i konkurencyjna jak ten konglomerat kultur, które obecnie wymieniają się swoimi kulturami. Gdy zabraknie różnorodności, nie będzie się czym wymieniać - podsumował Artur Górak.
Organizatorem spotkań to Instytut Bronisława Szlubowskiego (InBroSz), którego prezesem jest dr Dariusz Magier. Odbywają się w Pałacu Potockich, którego właścicielem i mieszkańcem był patron imprezy - hrabia Bronisław Szlubowski. Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek przyjął honorowy patronat nad imprezą.

01
02
03
04
05
06
07
08