p7060089Spotkanie integracyjne Stowarzyszenia Radzyńskie Wrzosy odbyło się 6 czerwca. W programie znalazła się prezentacja radzyńskiej organizacji seniorskiej i jego sporego dorobku, ale także występy artystyczne i zabawa taneczna.

Zgromadzonych powitała prezes Teresa Szczepaniuk. Wśród zaproszonych gości był burmistrz Radzynia Jerzy Rębek oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji i stowarzyszeń seniorskich, m.in. Klubu Seniora oraz Stowarzyszenia Kormoran, a także Klubu AA „Pomocna dłoń”, Zespół Wokalny Czerwone Korale z Zabiela.

- Jest mi niezmiernie miło, że mogę być dzisiaj z Państwem, wśród serdecznych, przyjaznych ludzi. Czuję się tu jak w rodzinie – mówił o seniorów burmistrz Jerzy Rębek. Włodarz miasta przypomniał swe deklaracje o udostępnieniu godnej siedziby dla seniorów w Pałacu Potockich. - Jesteśmy na dobrej drodze, by pozyskać środki na rewitalizację pałacu, za 2-3 lata będziemy się tam spotykać na na Państwa uroczystościach.  

Stanisław Wachnik kierujący Klubem Seniora powstałym przy wspólnym projekcie Miasta Radzyń Podlaski i firmy Algirtas  „Czas dla Seniorów” przedstawił działalność Klubu i zaprosił seniorów do uczestnictwa w zajęciach (o Klubie szeroko pialiśmy w poprzednim numerze).

Sekretarz Stowarzyszenia Hanna Guz zaprezentowała Stowarzyszenie „Radzyńskie Wrzosy” i jego działania z ostatnich 9 miesięcy.  

Na część artystyczną złożył się mini koncert piosenek ludowych w wykonaniu Zespołu Wokalnego Czerwone Korale, a także wiązanka piosenek zespołu wokalnego Stowarzyszenia Radzyńskie Wrzosy i skecz, który zaprezentowały członkinie kabaretu Stowarzyszenia - Hanna Guz i Halina Mazur.

Spotkanie zakończyła zabawa taneczna.

Stowarzyszenie "Radzyńskie Wrzosy" powstało w czerwcu 2016 r., liczy ponad 100 członków.
Zgodnie ze Statutem, Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalną, socjalną, turystyczną i integracyjną. Do Statutu wpisana jest współpraca z innymi stowarzyszeniami, troska o warunki bytowe i zdrowotne ludzi starszych, pomoc chorym i samotnym, integracja środowiska seniorów i międzypokoleniowa.

"Radzyńskie Wrzosy" realizują założone cele przez m.in. organizowanie czynnego wypoczynku, podejmowanie działań sprzyjających zachowaniu i podtrzymaniu zdrowia i sprawności fizycznej, organizowanie imprez kulturalnych i oświatowych, odczytów, pogadanek, wyjazdów do teatrów, na wystawy; poprzez tworzenie warunków ułatwiających integracje międzypokoleniową, organizowanie imprez okolicznościowych, wycieczek krajoznawczych, różnych form wypoczynku.

W ciągu ostatnich 9 miesięcy odbyły się wycieczki do Warszawy i Kocka, wyjazdy na spektakle teatralne do Warszawy („Skrzypek na dachu”) i Lublina („Świętoszek”), spotkania z ciekawym ludźmi na tematy prozdrowotne (diabetolog, kardiolog, psychiatra, ratownik medyczny) spotkania okolicznościowe (opłatkowe, z okazji Dnia Kobiet, zabawa sylwestrowa), wieczorki poetyckie. - Działalność Stowarzyszenia Radzyńskie Wrzosy ma szeroki zakres, seniorzy  mogą tu  rozwijać swoje zainteresowania w różnych dziedzinac - każdy może znaleźć tu coś dla siebie – zakończyła prezentację Hanna Guz.

 

P7060002
P7060003
P7060006
P7060007
P7060008
P7060009
P7060012
P7060013
P7060014
P7060016
P7060021
P7060030
P7060031
P7060032
P7060036
P7060038
P7060039
P7060040
P7060041
P7060042
P7060043
P7060044
P7060045
P7060046
P7060047
P7060049
P7060050
P7060052
P7060053
P7060054
P7060059
P7060063
P7060077
P7060080
P7060081
P7060089
P7060091
P7060095
P7060099
P7060105
P7060108
P7060110
P7060111