Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Zarządzeniem nr 80 z dnia 6 listopada 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2020-2035”.

Konsultacje prowadzone będą na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm).

Konsultacje swoim zasięgiem terytorialnym obejmować będą obszar Miasta Radzyń Podlaski, a do udziału w konsultacjach uprawnieni będą wszyscy jego mieszkańcy. 

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 6 listopada 2020r r. do dnia  27 listopada 2020 r.  w formie zbierania uwag zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia:

– wysłanych pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32 21-300 Radzyń Podlaski

lub

– drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. dopiskiem „konsultacje elektromobilność”.

  • Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2020-2035pdf
  • Formularz uwagpdf

Uwagi wniesione po terminie nie będą uwzględniane.