polska ukrainaW związku z dużym odzewem, z jakim spotkała się przygotowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy, w przystępny sposób ułatwiająca funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju, przygotowana została jej nowa, zaktualizowana wersja, gdzie zostały uwzględnione najnowsze zmiany prawne, które nastąpiły po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Завдяки великому відгуку на інформаційну листівку для біженців з України, підготовлену Канцелярією Президента Республіки Польща, яка полегшує функціонування в перші години та дні перебування в нашій країні у доступній формі, її нова, оновлена була підготовлена ​​версія, включаючи останні правові зміни, які відбулися після набрання чинності закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.
Листівка містить основну інформацію про пункти прийому, легалізацію перебування та номер PESEL, медичне обслуговування, а також про можливість навчання та пошуку роботи, а також номери телефонів та інтернет-адреси, за якими можна отримати більше інформації.

ULOTKA PL

листівка UA