aparatMiasto Radzyń Podlaski informuje, że umożliwia obywatelom Ukrainy bezpłatne wykonanie fotografii potrzebnej do nadania numeru pesel. Zdjęcia są wykonywane codziennie w godzinach od 9:00 do 11:00 w Urzędzie Stanu Cywilnego. USC informuje jednocześnie, że wnioski o nadanie numeru są przyjmowane codziennie od godziny 7:30 na parterze. Ostatni interesant chcący uzyskać numer pesel, będzie przyjmowany o godzinie 15:00.

Місто Радзин Підляський повідомляє, що дозволяє громадянам України безкоштовно фотографуватися для присвоєння номера PESEL. Фотографії проводяться щодня з 9:00 до 11:00 в РАГСі. Також РАЦС повідомляє, що заявки на присвоєння номера приймаються щодня з 7:30 на першому поверсі. Останній заявник, який бажає отримати номер PESEL, збирається о 15:00.