img 20210906 084914Miasto Radzyń Podlaski podpisało 17 sierpnia umowę na przebudowę boiska sportowego przy ul. Chmielowskiego. Przebudowa polega na wykonaniu nawierzchni ze sztucznej trawy na dotychczasowym boisku z nawierzchni asfaltowej. Wykonane prace przełożą się na poprawę bezpieczeństwa użytkowników obiektu.

 
Roboty budowlane wykonuje firma "Alicja Pastuszuk Ogrody Floks" za kwotę 159 887,70 zł. Wykonawca zobowiązał się do zakończenia prac do dnia 1 października 2021 r. Obecnie trwają prace z tym związane, został wykonany drenaż odprowadzający wodę opadową z powierzchni boiska oraz zostały wbudowane obrzeża betonowe wyznaczające granice nawierzchni.
IMG_20210906_084914
IMG_20210906_085047
IMG_20210906_085107