ul. warszawska małyMiasto złożyło wnioski o przyznanie dotacji w wysokości około 8 - 10 mln zł na rozwój infrastruktury miejskiej. Pieniądze mają pochodzić z nowego rządowego programu Polski Ład. Wnioski obejmują prace na ulicach: Warszawskiej, Chomiczewskiego, Wyszyńskiego oraz Partyzantów. Ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzyniu Podlaskim".

Na całej długości ul. Warszawskiej - od dzwonnicy do Komendy Policji planowana jest wymiana infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Kanalizacja wymieniona zostanie do ul. Chomiczewskiego, gdzie jest w bardzo złym stanie. Na Warszawskiej i Chomiczewskiego planowana jest modernizacja linii wodociągowej, instalacji odwadniającej i wymiana nawierzchni.​​​​

Na ul. Wyszyńskiego wymieniony zostanie wodociąg na długości 1000 m z przyłączami. Wymiana wodociągów jest konieczna do zapewnienia dostawy wody dla największego radzyńskiego osiedla. Położona zostanie nowa nawierzchnia, zmodernizowane będą pobocza, chodniki, może powstanie ścieżka rowerowa.

Na ul. Partyzantów od ul. Międzyrzeckiej do zakładu DrGerard modernizacja obejmie magistralę wodociągową zaopatrującą dużą część miasta w wodę, wymieniona zostanie kanalizacja na odcinku 300 m oraz kanalizacja deszczowa. Następnie ulica zostanie odwodniona i odtworzona nawierzchnia.

- Nie mam pewności, czy otrzymamy pieniądze w pierwszym rozdaniu, ale wniosek o dotacje złożyliśmy, ogłosiliśmy przetarg na wykonanie dokumentacji. Musimy być logistycznie przygotowani. Proces przygotowywania dokumentów i pozyskiwanie zezwolenia na budowę może trwać około 2 lat. Tymczasem od momentu otrzymania promesy do wejścia na teren budowy jest tylko pół roku. Co z tego, że nam zostaną przyznane dotacje, jeśłi nie będziemy mogli tego skonsumować - tłumaczył burmistrz Jerzy Rębek.

Miasto wystąpiło też z wnioskiem o dofinansowanie budowy ul. Polnej z "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg".-  Liczymy na wsparcie w granicach 50 - 70% wartości zadania. Dzięki dofinansowaniu będziemy mogli wykonać pełnowymiarową drogę o nawierzchni asfaltowej wraz z jednostronnym chodnikiem dla pieszych i informował burmistrz Jezry Rębek na sierpniowej sesji Rady Miasta.