zywnosc mopsMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim otrzymał żywność z Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Pracownicy socjalni otrzymaną pomoc żywnosciową przekazali osobom samotnym, mieszkańcom schroniska, oraz rodzinom będących w trudnej sytuacji i korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka.

Andrzej Szczęch Kierownik MOPS w Radzyniu Podlaskim