PUK nowyNa nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w dn. 15 lutego radni przyjęli Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 2021-2025, przedstawiony przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Celem zadań, jakie znalazły się w Planie Przedsiębiorstwa, jest  rozwój i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę oraz systemu odprowadzania ścieków.
W zakresie poprawy zaopatrzenia w wodę zaplanowano przebudowę sieci wodociągowej niezbędnej do utrzymania jakości wody oraz niskiego poziomu strat wody i zmniejszania kosztów usuwania awarii, a także rozbudowę sieci wodociągowej.
Tu zaplanowano:

1/ modernizację magistrali wodociągowej na ul. Partyzantów (1200 mb) oraz na ul. Warszawskiej (250 mb). Planowane wydatki: na ul. Partyzantów w 20021 r. 500 tys. Zł, w 2021 – 1 mln zł, na ul. Warszawską w 2023 - 300 tys. zł

2/ Budowę wodociągu na ul. Truskawkowej (400 mb) - w 2021 r. za 120 tys. zł oraz Wisznickiej (350 mb) w 2023 r. Za 280 tys. zł.

3/ Kolejnym zadaniem będzie wdrożenie systemu informacji geograficznej GIS w celu poprawy zarządzania sieciami i usługami wodno-kanalizacyjnymi, zwiększenia możliwości komunikowania się i współpracy z klientami Przedsiębiorstwa. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2024, łączny koszt to 270 tys. zł.

W zakresie rozwoju i modernizacji systemu odprowadzania ścieków oraz obniżenia kosztów usuwania awarii. zaplanowano:

1/ modernizację oczyszczalni ścieków wraz z zakupem specjalistycznego samochodu czyszczącego. W latach 2021-2021 modernizowana będzie gospodarka osadowa (300 tys. zł), w 2023 roku zostanie stworzony projekt modernizacji oczyszczalni (500 tys. zł). Modernizacja będzie realizowana w latach 2024-2025. Zaplanowane wydatki to łącznie 24 mln zł.

2/ przebudowę sieci kanalizacyjnej na ul. Wisznickiej (rok 2021 – 100 tys. zł), na ul. Spółdzielczej (2022 – 200 tys. zł) oraz Warszawskiej (2023 r. - 300 tys. zł).

W sumie zaplanowane nakłady inwestycyjne: na rok 2021 – 870 tys. zł, 2022 r. - 1 270 tys. zł, 2023 – 1 430 tys. zł oraz na rok 2024 i 2025 po 12 mln zł.

Nakłady te Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ma zamiar finansować ze środków własnych (zysk, amortyzacja, środki skumulowane w poprzednich latach), pożyczek (z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), kredytu komercyjnego i środków unijnych. Pożyczki i kredyty zaciągnięte na realizację zadań będą spłacane przez Przedsiębiorstwo.