O Pałacu Potockich na sesji Rady Miasta- Miasto Radzyń jest w pełni przygotowane do przejęcia Pałacu Potockich. Stosowne oświadczenia zostały dostarczone do Wojewody Lubelskiego. Uzgodnienia z wojewodą są takie, że nic nie zahamuje procesu przekazania Pałacu Miastu Radzyń Podlaski - informował burmistrz Jerzy Rębek na sesji Rady Miasta, w dniu 27 marca.

- Wojciech Wilk jest gorącym zwolennikiem tego, by Pałac był miejscem realizacji celu publicznego, nasze poglądy są tu zbieżne - dodał włodarz Radzynia.

Okazało się także, że jeszcze przed przejęciem obiektu rozpoczęte zostały prace naprawcze w miejscach, gdzie fatalnie zostały wykonane obróbki blacharskie, wskutek czego w deszczowe dni woda lała się po elewacji. - Nie wolno było czekać ani dnia dłużej. Konserwator zezwolił na natychmiastowe przystąpienie do remontu w tych miejscach - informował Jerzy Rębek. - Obiekt wymaga stałej uwagi i olbrzymiej troski - dodał. Usterki te zostały stwierdzone podczas przeglądu obiektu, jakiego dokonał burmistrz Jerzy Rębek z gronem współpracowników. Jednak mimo stwierdzonych usterek, pałac robi imponujące wrażenie, burmistrz podsumował wizytę w pałacu w następujących słowach: - Cieszę się, że udało nam się uchronić pałac przed sprzedażą. Jest to coś wspaniałego, wielkie dobro, bardzo nam potrzebne. Jak na obiekt o takiej powierzchni, pałac jest w doskonałym stanie.
Włodarz miasta dodał też, że jest wielka wola współpracy ze strony Państwowej Szkoły Muzycznej oraz Archiwum Państwowego w kwestii zagospodarowania pałacu, jego odrestaurowania. Trwają rozmowy na temat powrotu Archiwum Państwowego do pałacu. Mogłoby się ono mieścić w korpusie głównym w części zachodniej - od ul. Jana Pawła II. Wielką otwartość w tym temacie wykazuje dr Piotr Dymmel - dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie oraz dr Dariusz Magier. Padły deklaracje, że AP doprowadzi do stanu pierwotnego, porozbierają ścianki działowe pozostałe po Sądzie Rejonowym.
Burmistrz odpowiedział też na pytanie radnego Jakuba Jakubowskiego, jaka kwota została zdeklarowana w budżecie na utrzymanie pałacu i skąd te środki pochodzą.
Planowane wpływy z dochodów z czynszu za dzierżawę pomieszczeń pałacu w tym roku mogą sięgnąć 113 777,52 zł, dotacja celowa na renowację rzeźb to kwota 147 tys. Prognozowane dochody z najmu dodatkowych pomieszczeń pałacu za 6 miesięcy to 72 tys. zł w 2015 roku i 144 tys. zł w 2016 r. Jeśli chodzi o wydatki na pałac, to w 2015 r. składają się nie: środki pochodzące z rezerwy ogólnej przewidzianej w budżecie w kwocie 200 tys. zł., wkład własny związany z renowacją rzeźb - 256 tys. zł, wynagrodzenie 4 urzędników Urzędu Miasta, których planuje się delegować do prac porządkowych na terenie kompleksu pałacowo - parkowego - 85 109,31 zł (od kwietnia do końca roku) oraz 2 pracowników Straży Miejskiej, którzy oddelegowani zostaną do ochrony pałacu - 73 404,81 zł.
Burmistrz Jerzy Rębek poinformował, że wojewoda wyraził zgodę na prace planistyczne, dlatego trwa przygotowanie do wprowadzenia nowych podmiotów do pałacu: instytucje zainteresowane otrzymały plany obiektu, na podstawie których wskażą, gdzie chciałyby zlokalizować swoją siedzibę.
Radny Jacek Piekutowski przypomniał o pokontrolnych zaleceniach Państwowej Straży Pożarnej. - Dwa lata temu odbyła się kontrola PSP w Pałacu, po której zostały konkretne zalecenia - informował J. Piekutowski. - Żeby Pałac funkcjonował, trzeba je zrealizować. Radziłbym, żeby się z tym zapoznać.
Radosław Mazur - Naczelnik Wydziału Zarządzania Mieniem Komunalnym wyjaśnił, że zalecenia straży były zakwestionowane: w wyniku odwołania konserwatora zabytków Wojewódzki Komendant PSP decyzję anulował.